Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2014

Ευχαριστώντας τους Μήδους που διάβηκαν

Στιγμιότυπο από την επίσκεψη του
πρωθυπουργού Α. Σαμαρά και του
προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο στο
Μουσείο της Ακρόπολης.
«Η Ελλάδα έχασε βιοτικό επίπεδο που δεν έχει χάσει κανένας λαός από τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο μέχρι σήμερα. Και το έκανε συντονισμένα, με τη βοήθεια της Ευρώπης, προκειμένου να δώσουμε το δικαίωμα στα νέα παιδιά να έχουν μέλλον, να έχουν Ελπίδα και να έχουν γνώση ότι η Ευρώπη ενωμένη μπορεί να λύνει τα προβλήματα και μπορεί να εξυπηρετεί τους ανώτερους ανθρώπινους, πολιτικούς, ηθικούς, οικονομικούς, κοινωνικούς στόχους».
Δήλωση του Πρωθυπουργού κ. Αντώνη Σαμαρά για την επίσκεψη στην Ελλάδα του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Eπιτροπής κ. Jose Manuel Barroso. Τετάρτη 8 Ιανουαρίου 2014.