Κυριακή 8 Ιανουαρίου 2017

Ἡ ἡγεσία τοῦ προσωπικοῦ παραδείγματος

«Ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος λαμβάνει τά νέα
τοῦ θανάτου μέσω τῆς καύσης τοῦ
Ἰνδοῦ γυμνοσοφιστῆ Κάλανου».
Πίνακας τοῦ Φλαμανδοῦ ζωγράφου
Ζαν Μπατίστ ντέ Σαμπέιν (1631-1681).
«Ἀλλ’ ἴσως λέγει τίς, ὅτι ἐγώ προηγούμενος, χωρίς κόπου καί ταλαιπωρίας, τά ἀπέκτησα μέ τούς κόπους καί ταλαιπωρίας σας∙ καί τίς ἀπό σᾶς ὀμολογεῖ, ὅτι ἐταλαιπώρησε περισσότερον ἀπ’ ἐμοῦ δι’ ἐμέ, καί οὐχί ἐγώ δι ἐκείνον; Ἐλθέτω τίς παρών, ὅς τίς ἔχει περισσότερα τραύματα εἰς τό σῶμα του, καί γυμνωθείς ἄς τά δείξη, καί ἔπειτα νά δείξω καί ἐγώ τά ἐμά μετά ταῦτα∙ ἐπειδή ἐγώ δέν ἔχω οὐδέν μέρος τοῦ σώματος ἐκ τῶν ἔμπροσθεν ἀτραυμάτιστον∙ μήτε ὅπλον τί εὑρίσκεται, μήτε τῶν χειροκρατουμένων, μήτε τῶν ριπτουμένων, τοῦ ὁποίου νά μή ἔχω σημεῖον ἐπάνω τοῦ σώματός μου∙ ἀλλά καί μέ ξίφος ἐκ τῆς χειρός ἐπληγώθην, καί βέλος ἐκ τόξου ἐδέχθην, καί ἀπό μηχανήν ἐκτυπήθην∙ ἀλλά καί μέ λίθους καί μέ ξύλα κτυπούμενος πολλαχοῦ δία σᾶς, διά νά σᾶς δοξάσω καί νά σᾶς πλουτίσω, σᾶς ὁδηγῶ ὡς νικητάς πανταχοῦ διά πάσης γῆς καί θαλάσσης, καί ποταμῶν, καί ὀρέων, καί πεδίων καί πανταχοῦ∙ καί τούς γάμους μοῦ ἑώρτασα ὁμοίως μέ τούς δικούς σας∙ καί τά παιδία πολλῶν θέλουσιν ἔχη συγγένειαν μέ τά ἐδικά μου∙ καί προσέτι ἐπλήρωσα τά χρέη, ὅσα εἶχον τινές, χωρίς νά ἐξετάσω ἐκ ποίας αἰτίας ἐγένοντο ταῦτα».
Ἀρριανοῦ, «Τα Σωζόμενα ἤτοι Περί Ἀλεξάνδρου Ἀναβάσεως βιβλία ἑπτά», ἐπεξεργασθέντα καί ἐκδοθέντα ὑπό Νεόφυτου Δούκα, Βιέννη Αὐστρίας, τυπογραφεῖο Γεωργίου Βενδώτου, τόμος τρίτος, σελ. 37-39

«Τρομοκρατία»: Νέα («αριστερά») σκηνοθετικά τεχνάσματα

Η κυβέρνηση των «αριστερών» ανδρεικέλων …εμπλουτίζει τα σκηνοθετικά τεχνάσματα των τρόμο-υστερικών σεναρίων…

Μέχρι σήμερα κάθε κυβέρνηση, όταν «στριμωχνόταν» και «πνιγόταν» στα αδιέξοδά της, δια μαγείας «κατακτούσε» μια περίλαμπρη νίκη κατά της «τρομοκρατίας», ανασύροντας από τα συρτάρια της, για αντιπερισπασμό και αποπροσανατολισμό, το γνωστό έργο της «τρομοκρατίας» (της πλαστής τρομοκρατίας των μυστικών υπηρεσιών).

Τις τελευταίες δεκαετίες ΠΑΝΤΑ υπήρχαν, σε εφεδρεία, τα «αναλώσιμα υλικά»: Παγιδευμένα θύματα ή κατασκευασμένοι «τρομοκράτες».

Αντικατάσταση οστών με τρισδιάστατη εκτύπωση

Την πλέον σύγχρονη τεχνολογία της τρισδιάστατης εκτύπωσης για την κατασκευή εξατομικευμένων μεταλλικών εμφυτευμάτων σε ασθενείς με οστικά ελλείμματα χρησιμοποίησαν για πρώτη φορά σε παγκόσμιο επίπεδο ο καθηγητής Ορθοπαιδικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και Διευθυντής της Α' Ορθοπαιδικής Κλινικής στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν» κ. Παναγιώτης Παπαγγελόπουλος και η ομάδα του.

Η ιατρική τρισδιάστατη εκτύπωση (Medical 3D Printing) είναι μια νέα τεχνολογία η οποία επιτρέπει τη φυσική, πραγματική εκτύπωση πιστών αντιγράφων ανατομικών οργάνων, όπως απεικονίζονται σε μια τρισδιάστατη αξονική τομογραφία.