Σάββατο 7 Μαΐου 2016

Ο SYRIZA ως γνήσια και συνεπής αριστερά

23/8/1939 Ὁ Στάλιν καὶ ὁ
ὑπἘξ τοῦ Χίτλερ φὸν
Ρίμπεντροπ σφίγγουν
τὰ χέρια ἔπειτα ἀπὸ τὴν
ὑπογραφὴ τοῦ συμφώνου
μὴ ἐπιθέσεως.
Ὅποιος πατριώτης εἰρωνεύεται τὸν SYRIZA ὅτι ἀσκεῖ μὴ ἀριστερή, νεοφιλελεύθερη ἤ κάποια ἄλλη πολιτικὴ ὄχι μόνο κάνει λάθος ἀλλὰ δίχως νὰ τὸ ἐπιδιώκει ρίχνει νερὸ στὸ μύλο τοῦ ἀνελεύθερου καθεστῶτος που οἰκοδομοῦν γνησιότατα ἀριστερὰ κινήματα ὅπως ὁ SYRIZA.

Ἄν σὲ κάθε ἀντιλαϊκὴ καὶ ἀντεθνικὴ ἐπιδίωξη, νομοθεσία καὶ ἐνέργεια τῆς κυβέρνησης ἐμεῖς ἰσχυριζόμαστε ὅτι αὐτὸ ΔΕΝ εἶναι ἀριστερὴ πράξη καὶ πρακτικὴ καὶ ἐπιπλέον τὴν χαρακτηρίζουμε φασιστική, νεοφιλελεύθερη ἤ κάτι ἄλλο, τότε ἐπαναλαμβάνουμε στὸν λαὸ τὴν κλασσικὴ ἐπωδὸ πού κατέστρεψε τὴν Ἑλλάδα.

Δηλαδὴ ὅτι "αὐτὸ δὲν εἶναι Ἀριστερὰ διότι εἶναι κακό, τὸ ὁποῖο ἀνήκει de jure καιde facto σὲ ὅλα τὰ ὑπόλοιπα ἰδεολογήματα πλὴν τῆς ἱερῆς ἀγελάδας τοῦ μαρξισμοῦ".