Δευτέρα 3 Αυγούστου 2015

Εξημέρωση

Του Μόσχου Λαγκουβάρδου

Ήμερωμένος είναι αυτός που δεν έχει αγριότητα ή που η αγριότητα υπάρχει μέσα του, αλλά δεν την εκδηλώνει;

Στον άνθρωπο ημερωμένος δεν είναι αυτός που δεν έχει αγριότητα, αλλά αυτός που την συγκρατεί.

Άραγε οι σκύλοι ανήκουν στην πρώτη κατηγορία ή στη δεύτερη, Δεν έχουν αγριότητα ή έχουν και την συγκρατούν;

Αν έχουν και την συγκρατούν σημαίνει ότι έχουν ηθικά ελατήρια. Αλλά η επιστήμη λέει πως τα ζώα δεν έχουν ηθικά ελατήρια, γι΄ αυτό και δεν έχουν ευθύνη. Τα ζώα είναι αθώα.