Δευτέρα 27 Μαΐου 2013

"Τί ψάχνεις να βρεις;"

Λαρισινά δοκίμια
Μ.Ε.Λαγκουβάρδου


"Ο Θεός ημών καταφυγή και δύναμις"
Ψαλμός 45ος

Η χθεσινή μέρα ήταν μια διδακτική μέρα για μένα. Τελείωσε με αυτά τα λόγια που μου είπε κάποτε ένας γέρος στο τέλος μιας διάλεξης, "τί ψάχνεις να βρεις;". Είχα ρωτήσει τον ομιλητή, μια που ήταν καθηγητής της θεολογίας, αν προσεύχεται και θύμωσε. Μου είπε "ζεις στο Μεσαίωνα". "Σας ρώτησα, αν προσεύχεστε" του είπα, "επειδή βάλατε την Ορθοδοξία στο ίδιο τσουβάλι με τις θρησκείες. Και βέβαια θα πείσετε τους κυβερνώντες να καταργήσουν το μάθημα των θρησκευτικών για να το αντικαταστήσουν με τη θρησκειολογία, η οποία διδάσκει ότι όλες οι θρησκείες είναι το ίδιο".

Βγαίνοντας, λοιπόν, από το Χατζηγιάννειο, με περίμενε στα σκαλιά κάποιος άγνωστος σε μένα γέρος, που μου είπε με φωνή που έδειχνε κούραση και απογοήτευση μαζί, "τί ψάχνεις να βρεις;". Με αυτήν την ιδέα του τί ψάχνω να βρω, έφερα στο νου μου τα γεγονότα της χθεσινής ημέρας, γυρίζοντας το βράδι στο σπίτι μου, ύστερα από το γαμήλιο γλέντι συγγενικού μου προσώπου.

Οι αξίες στην εκπαίδευση

Μετά από το μεγάλο ξεσηκωμό!!! πριν τις πανελλήνιες, οι εκπαιδευτικοί βρήκαν άλλο ένα πεδίο δόξης λαμπρό.

Γνωμοδότησε το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους μετά από αίτηση του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, πως πρέπει να εφαρμοστεί η διάταξης της παραγράφου 4, του άρθρου 28 του Νόμου 4024/2011, σύμφωνα με την οποία "Υπάλληλοι, οι οποίοι υπηρετούν σε κατηγορία ανώτερη των τυπικών προσόντων που κατέχουν, κατατάσσονται στους βαθμούς της κατηγορίας που ανήκουν κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, με προσθήκη πλασματικού χρόνου για την τελική κατάταξή τους τρία έτη".