Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2013

Ο Επικινδυνότερος...

Κατά το "καταλληλότερος"!
Αγαπημένο, πλην γελοίο, ερώτημα-εύρημα των δημοσκοπήσεων και των κατά καιρούς εντεταλμένων δημοσιογράφων.

Πώς είναι δηλαδή "καταλληλότερος" ο οποιοσδήποτε υποψήφιος πρωθυπουργός;
Τί είναι; Εξάρτημα, να ταιριάζει "γάντι";
Κι αν είναι να ταιριάζει με κάτι, ποιό είναι αυτό το "κάτι";
Τα εγχώρια μεγκαλοσυμφέροντα;
Ή, οι εκτός χώρας τοκογλύφοι, και οικονομικοί κατακτητές;