Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2015

Τι μένει στη μνήμη των παιδιών από το σχολείο;

Μη φοβάσαι την οικονομία!

Λαρισινά δοκίμια
Του Μ.Ε. Λαγκουβάρδου


Ο μη ων μετ’ εμού, κατ’ εμού εστί και
ο μη συνάγων μετ’ εμού, σκορπίζει.

Λουκ. 11:23

Μη φοβάσαι την οικονομία. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει τίποτε τρομερό στην οικονομία, που πρέπει να φοβούμαστε. Αυτό που μας φοβίζει είναι το άγνωστο που την περιβάλλει. Όπως παντού έτσι και στην οικονομία, αυτό που μας φοβίζει είναι το άγνωστο. Ο Γκαίτε φοβόταν το άγνωστο του θανάτου και ζητούσε περισσότερο φως, στις τελευταίες του στιγμές. Ακόμα και στο πιο φοβερό πράγμα από όλα, στο θάνατο, αυτό που μας φοβίζει δεν είναι ο ίδιος ο θάνατος, αλλά το άγνωστο που περιβάλλει το θάνατο.