Παρασκευή 13 Μαΐου 2016

Ξενοκρατία

Του Μόσχου Λαγκουβάρδου

«Ο κυρατζής και ο καδής θα συναντηθούν στη γέφυρα» (Παροιμία)

Ακόμα κι ο κυρατζής με τ’ άλογα και τα μουλάρια ολοένα στους δρόμους Θα συναντηθεί κάποτε με τον δικαστή που δικάζει στα δικαστήρια

Ο έρημος ελληνικός λαός δεν θα βρει ποτέ Κυβέρνηση να τον εκφράζει.