Δευτέρα 18 Απριλίου 2011

Τα Πάθη του Χριστού και η Κρίση

Του Μόσχου Εμμανουήλ Λαγκουβάρδου

Τα Πάθη του Χριστού την εποχή αυτή που η κρίση του πολιτισμού έχει αυξήσει την ευαισθησία μας έχουν μεγαλύτερη σημασία για μας. Με τη συμμετοχή μας στα σεπτά Πάθη του Κυρίου ίσως κατανοήσουμε καλύτερα και τη δική μας αγωνία για το μέλλον.

Η Μεγάλη Εβδομάδα ίσως είναι η συνοπτική ιστορία όλης ανθρωπότητας, αλλά και του κάθε ανθρώπου χωριστά. Αρχίζει από την εποχή που δίδεται στην ανθρωπότητα η ελπίδα της πνευματικής αναγέννησης με τη μετάνοια και τα καλά έργα. Ο Θεός ζητεί από τους ανθρώπους να αναθεωρήσουν το παρελθόν και να γίνουν καινούριοι άνθρωποι, πνευματικά αναγεννημένοι. Η μετάνοια είναι το κήρυγμα του Τιμίου Προδρόμου που προετοιμάζει την οδόν του Κυρίου. Η μετάνοια επίσης είναι η αρχή της Διδασκαλίας του Κυρίου Ιησού.

Μεγάλη Δευτέρα: Ο Χριστός ελέγχει και κατακεραυνώνει τους φαρισαίους.

Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον
(ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 23)

1. Τότε ο Ιησούς ελάλησε τοις όχλοις και τοις μαθηταίς αυτού

2. λέγων· επί της Μωσέως καθέδρας εκάθισαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι.

3. πάντα ουν όσα εάν είπωσιν υμίν τηρείν, τηρείτε και ποιείτε, κατά δε τα έργα αυτών μη ποιείτε· λέγουσι γαρ, και ου ποιούσι. 


4. δεσμεύουσι γαρ φορτία βαρέα και δυσβάστακτα και επιτιθέασιν επί τους ώμους των ανθρώπων, τω δε δακτύλω αυτών ου θέλουσι κινήσαι αυτά.

Διαβάστε το πόρισμα για το Φάκελο της Κύπρου

Πριν από λίγες ημέρες η Κυπριακή Βουλή ενέκρινε κατά πλειοψηφία το πόρισμα για τον Φάκελο της Κύπρου.

Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες αναμένεται να ζητηθεί και επισήμως από την Κυπριακή Βουλή, το άνοιγμα και η συζήτηση του Κυπριακού και από την Ελληνική Βουλή. Αίτημα που είχαν καταθέσει πριν από μερικά χρόνια και που η απάντηση ήταν «να ανοίξετε τον Φάκελο πρώτοι εσείς». Δεδομένου ότι ο νυν Πρόεδρος της Κυπριακής Βουλής Δημήτρης Χριστόφιας είναι ένθερμος «οπαδός» της άποψης να «ανοιχθεί ο Φάκελος της Κύπρου και από την Ελληνική Βουλή» (για δεύτερη φορά), το Κυπριακό αίτημα είναι καθαρά θέμα διαδικασίας.

Οι βλακείες των ...ειδικών αναλυτών της Παγκόσμιας Ένωσης Τραπεζών


Καλοκαίρι 2010.
Οι ειδικοί αναλυτές της Παγκόσμιας Ένωσης Τραπεζών δημοσιοποιούν τις προβλέψεις τους για το έλλειμμα του 2010.

Σκίτσο του Ανδρέα Πετρουλάκη