Παρασκευή 20 Απριλίου 2012

Άγιος Αθανάσιος ο Μετεωρίτης (1302 – 1380)

Γεννήθηκε στη Νέα Πάτρα, τη σημερινή Ύπατη της Φθιώτιδος, από γονείς επιφανείς, περί το 1302. Νωρίς έμεινε ορφανός. Την καλή ανατροφή του με αγάπη ανέλαβε ο θειος του. Ο ζήλος του για μάθηση τον έκανε να κάθεται έξω από τα σχολεία ν’ ακούει τα μαθήματα, επειδή δεν είχε τα απαιτούμενα έξοδα για τους δασκάλους του. Βλέποντας εκείνοι «το πρόθυμον και ευπάρεδρον, εδίδασκον αυτόν και δίχα μισθού». Η ευφυΐα του τον βοήθησε να μορφωθεί εξαίρετα.

Μετά την κατάληψη της πόλεως του από τους Καταλανούς (1319), κατέφυγε στη Θεσσαλονίκη, όπου ο θείος του ανεπαύθη στη μονή Ακαπνίου, στον Άθωνα, την Κωνσταντινούπολη, την Κρήτη και πάλι στον Άθωνα, όπου εκάρη μοναχός και από Ανδρόνικος ονομάσθηκε Αθανάσιος (1332). Ασκήτευσε κοντά στη σκήτη του Μαγουλά, στη θέση Μηλέα. Υποτάχθηκε στους ενάρετους ησυχαστές Γέροντες Γρηγόριο και Μωϋσή και «πάντα τα της υπηρεσίας αβαρώς έξετέλει».

«Λογοκλόπος» η "σοσιαλίστρια" Μαργαρίτα Μαθιοπούλου


Η Μαργαρίτα Μαθιοπούλου, σύμβουλος του υπουργού εξωτερικών Γκίντο Βεστερβέλε, παύθηκε από διδάκτωρ των πολιτικών επιστημών. Το πανεπιστήμιο της Βόννης ακύρωσε τον ακαδημαϊκό την τίτλο με το αιτιολογικό της λογοκλοπής.

Άνθρακες ο θησαυρός


http://thegwpf.org/uk-news/5499-bbc-pension-fund-big-climate-investors-concerned-about-misinvestment.html

Θυμάστε πόσοι έχασαν λεφτά στο ΧΑΑ το 2000-2001 (χάρη στην καλλιέργεια επενδυτικής νοοτροπίας από την Πειραιώς, την Ελλάδος και τον ...Βενιζέλο); Θα το θυμάστε αυτό. Δεν θα θυμάστε πόσοι έχασαν λεφτά σε άλλες μεγαλύτερες χρηματιστηριακές απάτες, ή στις Αλβανικές πυραμίδες, ή στις Ολλανδικές τουλίπες; Ένα σωρό κορόϊδα...