Τετάρτη 16 Μαρτίου 2016

Τσίπρα, απλώς επειδή είσαι για λύπηση, δεν θα σε λυπηθούμε κιόλας.

Κυβερνάς με επαγγελματίες σαλτιμπάγκους, ξεμωραμένους μαθουσάλες, εμπαθείς αναλφάβητους, συμπλεγματικούς μισέλληνες, άνανδρους γυμνοσάλιαγκες και καθ’ έξιν κηφήνες.

Εμείς χανόμαστε κι εσύ χτενίζεσαι.

Περιφέρεσαι σαν ξεπουπουλιασμένη κότα, χασκογελάς σαν Χαχανούλης και βγάζεις δεκάρικους ανά πεντάλεπτο. Τρως σφαλιάρες και κλωτσιές, ανέχεσαι προσβολές και χαριεντίζεσαι με τα κτήνη. Γλείφεις εκεί που έφτυνες, φτύνεις εκεί που έγλειφες, σε φτύνουνε οι πάντες.

Εμείς καταρρέουμε κι εσύ διασκεδάζεις.

Η Ιστορία λέει πάντα την αλήθεια

Το κείμενο του Αλεξέι Ορλώφ για την «ποιότητα» της οθωμανικής εξουσίας και η σημερινή λαίλαπα των Τούρκων που δεν έχει καμφθεί

«Φανερόν κάμνομεν εἰς ὅλους κοινῶς τοὺς ὀρθοδόξους χριστιανοὺς ῥωμαίους ὁποῦ εὑρίσκονται ὑποκάτω εἰς τὴν τυραννίαν τῶν τούρκων.
Γνωστὸν εἶναι εἰς ὅλον τὸν κόσμον, πόσον πάσχει ἡ ἁγία τοῦ Χριστοῦ ἐκκλησία, καὶ πόσον βασανίζονται ἀπὸ τὸ ἀπάνθρωπον γένος τῶν τούρκων οἱ ὁμόπιστοί μου ῥωμαῖοι· καθ' ἡμέραν αὐτοὶ οἱ ἀσεβεῖς βλασφημοῦσι τὴν ἁγίαν μας πίστιν, καταπατοῦσι καὶ μολύνουσι τὰ ἄχραντά μας μυστήρια, κατακρημνίζουσι καὶ μεταβάλλουσιν εἰς μιαρὰ προσκυνήματα τοῦ μωάμεθ τοὺς ἁγίους ναούς, καὶ δὲν παύουσι νά ἁρπάζουσιν ἀπὸ τοὺς κόλπους τῆς ἁγίας ἐκκλησίας τὰ τέκνα της· καὶ διὰ νά σβύσωσι τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ καὶ ἀπὸ τοῦτα τὰ μέρη, καθὼς τὸ ἔσβυσαν εἰς ὅλην τὴν Αἴγυπτον, Ἀραβίαν, Ἀφρικὴν καὶ Ἀνατολήν, μεταχειρίζονται κάθε εἴδους τυραννίαν καὶ ἀσπλαχνίαν· τοὺς ἁρπάζουσιν ἄδικα τὰ ὑπάρχοντά τους· τοὺς δέρουσι, τοὺς φυλακόνουσι καὶ τοὺς θανατόνουσιν ἄδικα, βιάζουσι τὸ ἀδύνατον μέρος, καὶ ἀποχωρίζουσι πολλάκις (;) τοὺς ἀγαπημένους γονεῖς ἀπὸ τὰ τέκνα τους· ὥστε δι' ὅλας αὑτὰς τὰς τυραννίας καὶ βιασμοὺς· πολλοὶ ὀλιγόπιστοι, φεῦ, εἰς ῥούμελην, μωρέαν, κρήτην καὶ ἄλλας διαφόρους νήσους ἐπρόδωκαν τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ, ἀλλάξαντες τὴν πίστιν τους· ποῖος ἆρά γε χριστιανὸς βλέπωντας τὴν ἐλεεινὴν κατάστασιν τῆς χριστιανωσύνης καὶ τὴν τόσην τυραννίαν ὀποῦ γίνεται εἰς τοὺς χριστιανούς, δὲν αἰσθάνεται λύπην εἰς την καρδίαν του;»

Από την προκήρυξη του κόμη και αρχιναυάρχου του ρωσικού στόλου στο ελληνικό αρχιπέλαγος Αλεξέι Ορλώφ. Κωνσταντίνου Παπαρρηγοπούλου «Ιστορία του ελληνικού έθνους», τόμος 6, σελ. 614