Δευτέρα 19 Αυγούστου 2013

Ολος ο κόσμος από ένα πατέρα και από μίαν μητέρα είναι και κατά τούτο είμεσθεν όλοι αδελφοί

Και όλοι οι άνθρωποι, όλος ο κόσμος από ένα πατέρα και από μίαν μητέρα είναι και κατά τούτο είμεσθεν όλοι αδελφοί, μόνον η πίστις μας χωρίζει.
* Είναι κανένας γύπτος, εδώ; Εσύ από ποίον είσαι, παιδί μου; Αποκρίσου.
* Από τον Αδάμ και από την Εύαν, άγιε του Θεού.
* Και σε καταδέχονται τούτοι οι τσελεπήδες (ευγενείς) διά αδελφόν;
* Μου λένε πως δεν πιάνεται η λειτουργία μου και με περιγελούν
* Άκουε, παιδί μου, εσύ όπου είσαι γύπτος, ωσάν είσαι βαπτισμένος εις το όνομα της Αγίας Τριάδος και φυλάγης τα προστάγματα του Θεού, πηγαίνεις εις τον Παράδεισον και χαίρεσαι πάντοτε, και εγώ όπου δεν είμαι γύπτος, ωσάν δεν κάμω καλά, πηγαίνω εις την Κόλασιν και καίομαι πάντοτε. Αλήθεια, με τούμπανα και με τζορνάδες δεν πηγαίνεις, διατί η πόρτα είναι στενή και δεν σε χωρεί και ωσάν θέλης χάλασ’ τα.
* Τα χαλάω, άγιε του Θεού.
* Καλά παιδί μου, κάμε καλά να σωθής και μην ακούης ό,τι σου λέγει ο κόσμος.