Παρασκευή 23 Αυγούστου 2013

Κοσμά Αιτωλού για τους Εβραίους

Λόγοι του Κοσμά του Αιτωλού:

«Τον παλαιόν καιρόν οι Εβραίοι εθανάτωσαν όλους τους προφήτας, όλους τους δικαίους διδασκάλους· χιλιάδες φορές άφησαν τον Χριστόν και επροσκύνησαν τον διάβολον, και τόσον, οπού έκαμαν ένα μοσχάρι και το επροσκυνούσαν δια θεόν, καθώς το έχουν έως την σήμερον. Και τώρα το αυτό είνε να συναναστρέφεσαι και να πραγματεύεσαι, να τρώγης και να πίνης με τον διάβολον. Ετόλμησαν και εσταύρωσαν και τον Χριστόν μας. Ο Πανάγαθος εις όλα αυτά τους εφύλαγε, του εσκέπαζεν. Εκαρτέρησεν ο Κύριος ύστερα από την σταύρωσίν του τριάντα χρόνια να μετανοήσουν, αλλά δεν μετενόησαν. Τότε τους κατηράσθη, του αφώρισε, τους ωργίσθη και αφήκε τον διάβολον μέσα εις την καρδία των, καθώς τον έχουν έως σήμερον. Εσκοτίσθησαν, έφυγον από όλον τον κόσμον κα επήγαν εις την Ιερουσαλήμ. Σηκώνει ο Θεός τον βασιλέα από την παλαιάν Ρώμην και πολιορκεί τους Εβραίους μέσα εις την Ιερουσαλήμ, και οι πατέρες και αι μητέρες έσφαζον τα τέκνα των και τα έτρωγον· ο διάβολος θέλει να τρώγουν οι γονείς τα τέκνα των, και όχι ο Θεός.

ΕΡΤ: Κραυγαλέο παράδειγμα ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ («αριστεράς» και Συνδικάτων)

Το πραξικοπηματικό κλείσιμο της ΕΡΤ από την κατοχική κυβέρνηση, αποτελεί μια έξοχη Λυδία Λίθο για το ρόλο της «αριστεράς» και της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας.

Στο κλείσιμο της ΕΡΤ συμπυκνώνεται καταλυτικά η ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ των κινημάτων και απαστράπτουν τα δύο ΘΕΜΕΛΙΑΚΑ ζητήματα αυτής της διαλεκτικής: Το ΑΥΘΟΡΜΗΤΟ και το ΣΥΝΕΙΔΗΤΟ
Με πιο απλά λόγια:
Στην ΕΡΤ υπήρξε από τη μια ένας ορμητικός χείμαρρος αυθόρμητης λαϊκής έκρηξης και από την άλλη αυτό το ΑΥΘΟΡΜΗΤΟ έμεινα ΠΑΝΤΕΛΩΣ ακάλυπτο από το ΣΥΝΕΙΔΗΤΟ, από τα πολιτικά ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ των αγωνιστικών κινημάτων: Αριστερά και Συνδικάτα.

Ζητείται χαμόγελο...

Τικ, τακ... ο χρόνος μετράει ανάποδα.
Τικ, τακ... αντίστροφη μέτρηση.
Τικ, τακ, τικ, τακ... τελειώνουμε.

Δεν έμεινε λοιπόν παρά να περιμένουμε, αφού έτσι διαλέξαμε, αδρανείς το τέλος μας.

Αυτοί παίζουν το παιχνίδι της γάτας με το ποντίκι μαζί μας, μας λοιδορούν, μας εξοντώνουν ψυχολογικά μέρα-μέρα.

Έχουν όσο χρόνο χρειάζονται.
Δεν πεινάνε. Δεν είναι άνεργοι. Ούτε άστεγοι. Δεν τους κυνηγάνε οι τράπεζες και οι εφορίες. Δεν πρόκειται να πάνε φυλακή.

The pain in Spain και το "δεν έχω, δεν πληρώνω"


Το παραπάνω γράφημα δείχνει το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων (δάνεια που έχουν "σκάσει") σαν ποσοστό του συνολικού δανεισμού, στην Ισπανία.