Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2016

Παλινδρομιστὴς ἀπὸ τὰ Στάγειρα

Ἐν τὴ παλάμη καὶ οὕτω βοήσωμεν.
Ἀναζητώντας τὶς ρίζες μας, πέτυχα τύπο στὴν τηλεόραση, ἀπόγονο Ἀριστοτέλους, μὲ μετρητὰ τραμπαλιζόμενα στὴν παλάμη του!

Ἐκπομπὴ «Το Πρωινό»,23/02/2016. Ὁ Γ. Λιάγκας, πάλαι ποτὲ ὑποψήφιος βουλευτὴς τῆς πασοκάρας και φίλος ΓΑΠ, σχολιάζων περὶ Παρθενῶνος δήλωση ἠθοποιοῦ Χ. Λούλη, ἔφα: «Μου ‘χε πεῖ ἕνας κάποτε μία φράση που ψιλοσυμφωνώ, ψιλοσυμφωνεὶ ἡ φράση αὐτὴ μὲ αὐτὰ που λέει ὁ Χρῆστος ὁ Λούλης ὅτι ‘οἱ ἀρχαῖοι ἡμῶν πρόγονοι μεγαλούργησαν γιατὶ δὲν εἶχαν ἀρχαίων ἡμῶν προγόνους νὰ μιλᾶνε καὶ νὰ κάνουν ἀναφορὲς σὲ αὐτούς’. Ἐμεῖς ἐπαναπαυτήκαμε.[…] Ἔχουμε μείνει ὅμως ὅτι εἴμαστε περήφανοι γιὰ τὸν Περικλῆ, γιὰ τὸν Ἀριστοτέλη καὶ δὲν παράγουμε πολιτισμὸ μεγάλο. Εἴμαστε δηλαδὴ οἱ ἀπόγονοι τοῦ Ἀριστοτέλη». Ἡ λιάγκειος ἀποκάλυψη ήτο πολυδιάστατη καὶ συνταρακτική. Ἀφενὸς ἐπιβεβαιώνει τὴν φήμη ὅτι ὁ Λιάγκας εἶναι ἀπευθείας ἀπόγονος (για νὰ μὴν ποῦμε κλώνος) τοῦ Σταγειρίτη φιλοσόφου. Ἀφετέρου, κι ἐδῶ χρειάζεται ἡ προσοχή, ἡ ἀρωγὴ καὶ ἡ ἐπισταμένη μελέτη τῶν εἰδικῶν, μᾶς καταδεικνύει τὴν ἀνυπαρξία προπατόρων τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων. Οἱ ἀρχαῖοι (της κλασσικὴς περιόδου ἐννοοῦσε ὁ λόγιος άραγε;) ἁπλὰ φύτρωσαν.