Σάββατο 9 Μαΐου 2015

Νέα Ήθη

Του Μόσχου Εμμανουήλ Λαγκουβάρδου

Τους αξιωματούχους του Κράτους και γενικά αυτούς που κατέχουν υψηλά αξιώματα δεν τους προσφωνούν τώρα όπως πριν ως ¨κυρίους", αλλά με μόνο το αξίωμά τους, γιατί θεωρούν ότι το υψηλό αξίωμά τους είναι ανώτερο από το αξίωμα του "κυρίου".

Είναι όμως έτσι; Είναι όμως το όνομα του αξιώματος που συνήθως δηλώνει επαγγελματική ιδιότητα,ανώτερο από την έννοια του "κυρίου"; Είναι π.χ. η ιδιότητα του πρωθυπουργού, που σημαίνει ένα από τα ανώτατα εκτελεστικά όργανα της πολιτείας, ανώτερη από την ιδιότητα του "κυρίου"; Η έννοια της προσφώνησης "κύριος" σημαίνει τον άνθρωπο που κυριαρχεί στα πάθη του.

Φαντασθείτε ένα ανώτατο όργανο της πολιτείας να μην κυριαρχεί στα πάθη του, αλλά κυριαρχείται από αυτά και τα υπηρετεί, όπως οι δούλοι υπηρετούν τα αφεντικά τους! Παραδείγματα υπάρχουν πάμπολλα, τόσο στο παρελθόν όσο και στη σύγχρονη εποχή.