Κυριακή 22 Δεκεμβρίου 2013

Το μυστήριον της Εκκλησίας


Ολόκληρον το μυστήριον της χριστιανικής πίστεως είναι η Εκκλησία• ολόκληρον το μυστήριον της Εκκλησίας είναι ο Θεάνθρωπος• ολόκληρον το μυστήριον του Θεανθρώπου έγκειται εις το ότι ο Θεός έγινε «σαρξ», ότι δηλαδή εις το ανθρώπινον σώμα κατώκησεν όλον το πλήρωμα της θεότητός Του με όλας τας θείας δυνάμεις και τελειότητας, δηλαδή όλον το μυστήριον του Θεού.

Όσιος Ιουστίνο Πόποβιτς