Τετάρτη 8 Απριλίου 2015

Δημοκρατία δεν υπάρχει γιατί απλά δεν μας ενδιαφέρει προσωπικά.

Η δημοκρατία έχει δύο σοβαρά μειονεκτήματα, γι’ αυτό και στην ουσία δεν υπάρχει. Πρώτον, είναι το πιο ακριβό (σε κόστος) πολιτικό σύστημα και δεύτερον, ενώ όλοι συμφωνούν να υπάρχει δημοκρατία, εντούτοις σε προσωπικό επίπεδο κανείς δεν ενδιαφέρεται να ασχοληθεί.

Το άτομο βαριέται να παρακολουθεί συνεχώς ομιλίες σε κάποιες συνελεύσεις και να ψηφίζει, ούτε αφιερώνει τόσο πολύ προσωπικό χρόνο, τον οποίο απαιτεί η ενασχόληση με συνεχείς συνελεύσεις. Άλλωστε και στην αρχαία Αθήνα, αναγκάστηκαν να πληρώνουν τους πολίτες για να πηγαίνουν στην Εκκλησία του δήμου, διαφορετικά θα κατέρρεε πολύ πιο γρήγορα η δημοκρατία. Σήμερα δε, στα μεγάλα εθνικά κράτη, είναι και τεχνικά αδύνατο να εφαρμοστεί, καθόσον η πραγματική δημοκρατία απαιτεί προσωπική συμμετοχή στο διάλογο πριν τη λήψη της σχετικής απόφασης.