Δευτέρα 4 Ιουλίου 2016

Ὁ Τζέφερσον καί ἡ ἑλληνική φυλή

Μαγικὴ Σφαῖρα τοῦ 2ου-3ου αἰῶνα μ.Χ.
Ἐκτίθεται στὸ Μουσεῖο τῆς Ἀκρόπολης.
Βρέθηκε κοντὰ στὸ θέατρο τοῦ Διονύσου.
Ἡ ἐγχάρακτη εἰκόνα μὲ τὸν θεὸ Ἥλιο
ποὺ φοράει τὸ στέμμα μὲ τὶς ἑπτὰ ἀκτῖνες
καὶ κρατάει θύρσο παραπέμπει στὸ Ἄγαλμα
τῆς Ἐλευθερίας ποὺ κοσμεῖ τὸν λιμένα
τῆς πόλεως τῆς Νέας Υόρκης.
Φωτογραφία τῆς ἐπιστολῆς τοῦ Τζέφερσον
πρὸς τὸν Κοραή. Ἀριστερὰ: Τόμας
Τζέφερσον, δεξιὰ: Ἀδαμάντιος Κοραὴς
«Μοντιτσέλλο, 31 Ὀκτωβρίου 1823
Ἀγαπητὲ κύριε, προσφάτως ἔλαβα τὴν ἐπιστολὴ σας τῆς 10ης Ἰουλίου. Ἀναπολῶ μὲ εὐχαρίστηση τὴν εὐκαὶρία ποὺ μοῦ δόθηκε νὰ σᾶς γνωρίσω στὸ Παρίσι, χάρη στὴν καλοσύνη τοῦ κ. Paradise. Καὶ οἱ ἐξαιρετικὲς ἐκδόσεις τῶν κλασσικῶν συγγραφέων τῆς Ἑλλάδος, ποὺ ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρὸν ἀναγγέλλονται ἀπὸ ἐσᾶς, οὐδέποτε μὲ ἄφησαν νὰ ξεχάσω τὴν ἀνάμνηση αὐτῆς τῆς γνωριμίας. Μέχρι τὴ στιγμὴ ποῦ ἔλαβα τὰ "Ἠθικὰ" τοῦ Ἀριστὸτέλους καὶ τὸν "Στρατηγικὸ" τοῦ Ονησάνδρου, ποὺ εἴχατε τὴν εὐγένεια νὰ μοῦ ἀποστείλετε καὶ γιὰ τὰ ὁποία σᾶς παρακαλῶ νὰ δεχθεῖτε τὶς εὐχαριστίες μου, εἶχα δεῖ μόνον τὴν ἔκδοση τῶν "Βίων" τοῦ Πλουτάρχου ἀπὸ ἐσᾶς. Τοὺς ἀνέγνωσα καὶ ὠφελήθηκα πολὺ ἀπὸ τὰ ἀξιόλογα σχόλιὰ σας, ἐπιπλέον πιστεύω ὅτι μὲ τὴ βοήθεια μερικῶν λέξεων ἀπὸ ἕνα λεξικὸ τῆς νέας ἑλληνικῆς θὰ μποροῦσα νὰ διαβάσω καὶ τούς πατριωτικούς σας λόγους πρὸς τοὺς συμπατριῶτες σας.

Ερινύες...

Πριν έναν χρόνο, τέτοιο καιρό, νομίσαμε πως ζούσαμε ημέρες κοσμογονίας.
Ημέρες που θα μπορούσαν να άλλαζαν την μοίρα μας.
Ημέρες που για πρώτη φορά θα παίρναμε τις τύχες μας στα χέρια μας.

Σαν χθες ήταν η επική εκείνη συγκέντρωση στο Σύνταγμα,
..και σαν αύριο το ιστορικό νέο ΟΧΙ του ελληνικού λαού στον νέο ναζισμό που με πρόσχημα την οικονομία εξαπλώθηκε ήδη σε όλη την Ευρώπη.