Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2015

Υπέρ πάντων

του Simple Man

Κανένας λόγος δεν υπάρχει να ψάχνω τον αίτιο όταν έχω τον αυτουργό μπροστά μου. Κανένας λόγος δεν υπάρχει να περιμένω να βρω το κίνημα ή να με βρει αυτό για να υποστηρίξει το δίκαιο του συνόλου και το προσωπικό μου. Αυτός ο πόλεμος ξεκίνησε, συνεχίζεται και θα ολοκληρωθεί με νόμους που στόχο έχουν εμένα προσωπικά εφόσον προσωπικό μου το ΑΦΜ, προσωπικό μου το χρέος, προσωπικός μου ο αναγκαστικός τραπεζικός λογαριασμός, προσωπικό μου και το επιτόκιο δανεισμού και εξόφλησης, προσωπικός μου ο εξευτελισμός από τους νομοθέτες και τους εκτελεστές αυτών. Δεν υπάρχει βάσει των νόμων κατηγορούμενος επί του συνόλου. Ο νόμος είναι η λεπίδα που απειλεί το άτομο μεμονωμένα. Όσοι νόμοι τόσοι και οι λεπίδες εναντίον ενός.

Ένεκά σου θανατούμεθα

Του Μόσχου Λαγκουβάρδου

Ένεκά σου θανατούμεθα όλην την ημέραν, ελογίσθημεν ως πρόβατα σφαγής.

Πώς ένεκα του Χριστού (για χάρη του Χριστού καλύτερα) θανατούμεθα όλην την ημέραν. Πώς θανατώνεσαι για χάρη του Ιησού (για χάρη της αγάπης του Χριστού (καλύτερα).

Παράδειγμα πώς πεθαίνουμε για τα πάθη, για χάρη του Χριστού. Στο πάθος του καπνίσματος. Λέμε, εγώ πέθανα για το κάπνισμα και το κάπνισμα πέθανε για μένα, για χάρη της αγάπης του Χριστού. Αγαπώ το Χριστό περισσότερο από το κάπνισμα, κι αφού το κάπνισμα δεν αρέσει στο Χριστό που αγαπώ, ούτε σε μένα αρέσει, και το κάπνισμα πάει πέθανε για μένα κι εγώ πέθανα για το κάπνισμα. Λογιάζω τον εαυτό μου ως πρόβατο σφαγής.