Δευτέρα 4 Μαΐου 2015

Τα σώου των …κόκκινων γραμμών!

Είναι γνωστό ότι οι κομματικές γραφειοκρατίες της «αριστεράς», καθώς και οι συνδικαλιστικές (εργατοπατέρες) χρησιμοποιούν την Πρωτομαγιά για καταναλωτικό εμπόριο ταξικών φράσεων και για θέαμα «επαναστατικών» σώου…

Η φετινή Πρωτομαγιά με κυβέρνηση της «αριστεράς», δεν θα μπορούσε να περάσει ανεκμετάλλευτη από την κυβέρνηση της «αριστεράς» και ιδιαίτερα από την «αριστερά» αυτής της «αριστερής» κυβέρνησης: Το «Αριστερό Ρεύμα».

Το «Αριστερό Ρεύμα» μαθαίνει γρήγορα και αρχίζει να αριστεύει στα αστικά επικοινωνιακά παιχνίδια, στις θεατρικές παραστάσεις του καταναλωτικού «αριστερού» λεονταρισμού, στα σώου…