Τρίτη 28 Ιουνίου 2011

Μήπως σας θυμίζει τίποτα;

Το α­κό­λου­θο α­πό­σπα­σμα, που περιγράφει τηνπνευ­μα­τι­κή και η­θι­κή παρακμή των κα­τοί­κων τηςΚων­σταν­τι­νού­πο­λης, έχει γραφτεί από τον λόγιο μο­να­χό Ι­ω­σήφ Βρυ­έν­νιο (1350-1431), μερικά χρόνια πρίν την Άλωση. Μήπως σας θυμίζει τίποτα; (Τα σχόλια σε παρένθεση είναι δικά μας).

"Αν η ει­κό­να των τι­μω­ρι­ών, που μας ε­πι­βάλ­λει ο Θε­ός, προ­κα­λεί α­μη­χα­νί­α και σύγ­χυ­ση, ας α­να­λο­γι­σθού­με τους πα­ρα­λο­γι­σμούς μας και τό­τε θα εκ­πλα­γού­με για­τί α­κό­μη δε μας κτύ­πη­σε κε­ραυ­νός. Δεν υ­πάρ­χει κα­μιά μορ­φή δι­α­στρο­φής που να μην έ­χου­με δι­α­πρά­ξει σ΄ό­λη μας τη ζω­ή. Αυ­τές δε εί­ναι οι α­πο­δεί­ξεις:

Βα­πτι­στή­κα­με άλ­λοι δι' α­πλής και άλ­λοι δια τρι­πλής κα­τά­δυ­σης, και έ­γι­νε ε­πί­κλη­ση του ο­νό­μα­τος της Α­γί­ας Τριά­δας, σε άλ­λους μί­α και σε άλ­λους τρεις φο­ρές. Οι πε­ρισ­σό­τε­ροι α­πό μας ό­χι α­πλώς α­γνο­ού­με τι ση­μαί­νει να εί­σαι Χρι­στια­νός, αλ­λά και πως α­κό­μη να κά­νου­με το σταυ­ρό μας ή, κι αν α­κό­μη το γνω­ρί­ζου­με, ντρε­πό­μα­στε να τον κά­νου­με. ( Άραγε σήμερα, ποιός είναι ο αριθμός των νεοελλήνων που βρίσκονται σ' αυτή την κατάσταση;)

Οι Βερσαλλίες “γέννησαν” τον Χίτλερ

ΜΑΡΙΚΑ ΛΥΣΙΑΝΘΗ

Η Ιστορία αλλά και… η ζωή, μας έχουν διδάξει ότι τις περισσότερες φορές, το τέλος δεν είναι κάτι λιγότερο από την αρχή για το καινούριο. Στην περίπτωση της Συνθήκης των Βερσαλλιών, που υπεγράφη σαν σήμερα στις 28 Ιουνίου του 1919, βάζοντας σε… χαρτί τη λήξη του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, το «ρεφρέν» ισχύει σχεδόν καθ’ ολοκληρία. Σε εκείνη τη Συνθήκη, «γεννήθηκε» ο ναζισμός, κομιστής του μηνύματος του οποίου υπήρξε ο Αδόλφος Χίτλερ.

Στις Βερσαλλίες, οι «Τρεις Μεγάλοι», ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών Λόιντ Τζορτζ, ο Γάλλος πρωθυπουργός Ζορζ Κλεμανσό και ο Αμερικανός Πρόεδρος Γούντροου Γουίλσον, υποχρέωσαν την ηττημένη του Μεγάλου Πολέμου Γερμανία, να υπογράψει μια ταπεινωτική Συνθήκη. Μια Συνθήκη που αυτομάτως γέννησε στην ψυχή και το μυαλό κάθε Γερμανού, τον πόθο για μια μεγάλη ρεβάνς, από τους τότε νικητές, από εκείνους που έγραψαν την Ιστορία σύμφωνα με τη δική τους αφήγηση.

Τελεσίγραφο...

...προς τα πουλερικά του πρασίνου ορνιθώνα αλλά και προς τις «πρόθυμες» παραδουλεύτρες του.

Η κυβέρνηση και τα χρεωκοπημένα παρακολουθήματά της στα ΜΜΕ, επιδόθηκαν τον τελευταίο καιρό σε μία ακατάσχετη ψευδολογία και σε μια άνευ προηγουμένου κατατρομοκράτηση των πολιτών, με σκοπό να πείσουν την κοινή γνώμη και τα πράσινα μολυβένια στρατιωτάκια της για την ανάγκη υπερψήφισης του «μεσοπροθέσμου» προγράμματος.
Από την μια μεριά εκβιασμοί πάσης φύσεως, αρχής γενομένης από τα τάνκς του εγγονού του δικτάτορα, αλλά και την πολύπαθη συναίνεση, έως την έγκριση από την βουλή του μεσοπροθέσμου, ως αναγκαίων προϋποθέσεων για την εκταμίευση της πέμπτης δόσης. Από την άλλη η δήλωση του Παπανδρέου στις Βρυξέλλες, την Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2011: