Δευτέρα 18 Απριλίου 2016

Ο οικουμενισμός είναι αθεϊα και απολυταρχία

Του Μόσχου Λαγκουβάρδου

Η Εκκλησία του Χριστού, σύμφωνα με την Ορθόδοξη Παράδοση και με την κοινή λογική είναι Καθολική και όχι οικουμενική ή παγκόσμια. Η καθολικότης είναι η ουσία της αλήθειας. Ό,τι είναι αληθινό είναι καθολικό, δηλαδή ισχύει παντού και σε όλους τους ανθρώπους, που έχουν την κοινή λογική. Η οικουμενικότης και η παγκοσμιότης είναι το αντίθετο της ουσίας της αλήθειας. Παγκόσμιο και οικουμενικό είναι αυτό που επιβάλλεται από την εξουσία με τον εξωτερικό καταναγκασμό των αρχών και των εξουσιών του κόσμου τούτου και όχι από την ουσία της αλήθειας την οποία έκτισε ο Θεός μαζί με τον άνθρωπο, ως συστατικό στοιχείο του ανθρώπου. Ο Χριστός δίδαξε να ζούμε σε αυτόν τον κόσμο χωρίς να είμαστε από τα στοιχεία αυτού του κόσμου, τα οποία επιβάλλονται με τη βία των αρχών και των εξουσιών αυτού του κόσμου.

Ζωή: Επίκληση στα νεκρά ιδεώδη της αστικής δημοκρατίας…

Έρχεται η «πλεύση της ελευθερίας», το νέο κόμμα της ζωής Κωνσταντοπούλου.

Ο ίδιος ο τίτλος «πλεύση ελευθερίας» σηματοδοτεί καθαρά το χαρακτήρα ενός κόμματος που κοιτάζει προς τα πίσω: Στα ιδεώδη της αστικής δημοκρατίας…

Η ίδια αυτή ουτοπική επίκληση στα νεκρά ιδεώδη της αστικής δημοκρατίας συμπυκνώνεται και στα προπαγανδιστικά κλισέ του νέου κόμματος:
Αυτά τα περί «ελευθερίας», «δημοκρατίας», «δικαιοσύνης», «διαφάνειας», «ανθρωπίνων δικαιωμάτων» κ.λπ.