Πέμπτη 25 Απριλίου 2013

Ακηδία

σημειώσεις στο ΕΡΓΑ ΑΣΚΗΤΙΚΑ του Αββά Δωροθέου

Ακηδία, κατά τον ορισμό του Αγ. Ιωάννου του Σιναΐτου «ἐστί πάρεσις ψυχῆς, καί νοός ἒκλυσις, ὀλιγωρία ἀσκήσεως, μῖσος τοῦ ἐπαγγέλματος, κοσμικῶν μακαρίστρια, Θεοῦ διαβλήτωρ ὡς ἀσπλάγχνου καί ἀφιλανθρώπου, ἀτονία ψαλμωδίας, ἐν προσευχῆ ἀσθενοῦσα, ἐν διακονίᾳ σιδηρᾶ, ἐν ἐργοχείρῳ ἂοκνος, ἐν ὑπακοῆ ἀδόκιμος... Τά μέν λοιπά πάθη μιᾶ τινι ἀρετῆ ἓκαστον αὐτῶν κατήργηται. Ἀκηδία δέ τῶ μοναχῶ, περιεκτικός θάνατος».

Σύμφωνα με την όλη ασκητική διδασκαλία θα ήταν δυνατό να αποδώσουμε δύο έννοιες στον όρο ακηδία. Η μια έχει στενό και η άλλη ευρύτερο χαρακτήρα.

Indymedia: Οι οικότροφοι του παρακράτους θορυβούν αντικρατικά!


Το κείμενο είναι γραμμένο τον Ιούλιο του 2009

Η δολιότητα, το ψεύδος και η δημαγωγική αυθάδεια αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά του καθεστωτικού, παρακρατικού παρασιτισμού.
Εδώ και μέρες, μία από τις πλέον μοχθηρές γκριμάτσες των οικότροφων της εξουσίας, το Indymedia, κραυγάζει εναντίον του ΟΤΕ, ότι δήθεν θέλει να τους κλείσει!!!