Σάββατο 5 Μαΐου 2012

Πάντοτε αμετάβλητοι οι σχοινοβάται ούτοι

Πάντοτε αμετάβλητοι οι σχοινοβάται ούτοι οι Αθίγγανοι, οι γελωτοποιοί ούτοι πίθηκοι (καλώ δε ούτω τους λεγομένους πολιτικούς). Μαύροι χαλκείς κατασκευάζοντες δεσμά δια τους λαούς εν τη βαθυζόφω σκοτία του αιωνίου εργαστηρίου των.

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης

Ψηφίστε ό,τι θέλετε, φτάνει να ψηφίσετε αυτό που θέλει ο Dr. Strangeschäuble