Σάββατο 27 Ιουνίου 2015

Χερουβικό Χουρμουζίου Ήχος Γ'

ήκω... αφήκω...

Το ερώτημα δεν είναι εάν "θέλουμε ή δεν θέλουμε την λιτότητα". Ή "θέλουμε ή δεν θέλουμε λιτότητα προκειμένου να διατηρηθεί ζωντανή η οικονομία". Ίσως το ερώτημα είναι "θέλουμε η δεν θέλουμε την εκδοχή σωτηρίας των πιστωτών μας"... Ίσως είναι κάποιο άλλο το ερώτημα...

Δύσκολο να θέσεις το ερώτημα έτσι ώστε να καταλάβει ο άλλος τι καλείται να απαντήσει. Ή εύκολο να θέσεις το ερώτημα ώστε να είναι όλο μαζί ...ήξεις αφήξεις...

Άλλη μια φορά: