Σάββατο 8 Ιουνίου 2013

Είναι οι σημερινοί πολιτικοί μεγάλα παιδιά;

Του Μόσχου Εμμανουήλ Λαγκουβάρδου

Είναι οι σημερινοί πολιτικοί μεγάλα παιδιά; Είναι μεγάλα ανυπάκουα παιδιά ανυπάκουων γονέων; Ο Σωκράτης είπε, "η δημοκρατία δεν λειτουργεί, όταν οι πολίτες δεν αυτοπεριορίζονται." Με άλλα λόγια η δημοκρατία δεν λειτουργεί όταν οι πολίτες είναι μεγάλα παιδιά.

Κανένας δεν αμφιβάλλει ότι οι σημερινοί πολιτικοί είναι μεγάλα παιδιά; Απόδειξη ότι ο κόσμος τους αποκαλεί με τα μικρά τους ονόματα, ακόμα και με τα χαϊδευτικά τους, "Ανδρέας", "Κώστας", "Γιωργάκης" κ.ά.

Είναι η ανυπακοή ιδιότητα του παιδιού; Πότε ο άνθρωπος μαθαίνει υπακοή; Είναι η ικανότητα της υπακοής προϋπόθεση για να μην παραμείνει το παιδί, μεγάλο παιδί, όπως είναι σήμερα οι πιο πολλοί πολιτικοί στην Ελλάδα και παντού, και να γίνει ενήλικος;