Κυριακή 5 Απριλίου 2015

Το μαθηματικό μυαλό.

Μόσχος Λαγκουβάρδος

Όταν μερικοί συμμαθητές στο γυμνάσιο μείναμε μεταξεταστέοι στα μαθηματικά, πήγαμε όλοι μας σε ένα καθηγητή μαθηματικό, διαφορετικό από τους άλλους. Είχε τη φήμη ότι δεν σου μάθαινε μαθητικά, όπως άλγεβρα κι.ά. Απλώς σου μάθαινε κόλπα για να περάσεις το μάθημα.

Όταν πήγαινες σ΄ αυτόν σου έκανε μια εξέταση για να διαπιστώσει ότι το μυαλό σου δεν θα καταλάβει ποτέ μαθηματικά γιατί δεν ήταν μαθηματικό μυαλό. Ύστερα σε αναλάμβανε για σου μάθει τα κόλπα για να γράψεις με επιτυχία στις εξετάσεις.

Η διδασκαλία ήταν σύντομη, πρακτική, με εικόνες, παραδείγματα και χιούμορ. Σε έκανε να νιώθεις χαρά που είσαι "τούβλο" στα μαθηματικά. Στο τέλος πίστευες πως και ο ίδιος δεν ήταν μαθηματικό μυαλό. Ήταν όμως καθαρό μυαλό και σου μετέδιδε τη σιγουριά ότι είσαι επαρκής όπως είσαι!