Παρασκευή 13 Ιουνίου 2014

Με την κρίση καταρρέει και ο θεσμός της πολυκατοικίας.

Ο θεσμός της οριζόντιας ιδιοκτησίας (πολυκατοικία), ήταν έτσι κι αλλιώς προβληματικός ως θεσμός, καθόσον καθόρισε στην ουσία ένα κοινόβιο, με ιδιοκτησίες περιορισμένης ισχύος και στοίβαξε στις τσιμεντοπόλεις, μέσα σε ένα οικοδομικό γκέτο, ανθρώπινες υπάρξεις. Τώρα, μέσα στην οικονομική κρίση, βγαίνει σιγά σιγά στην επιφάνεια η ακαταλληλότητα του θεσμού.

Βασίστηκε πάνω στο ίδιο μοντέλο της αρχής της πλειοψηφίας και της αντιπροσώπευσης που βασίστηκε όλη η σύγχρονη αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Η πλειοψηφία των ιδιοκτητών αποφασίζει για σοβαρά θέματα της πολυκατοικίας που προβλέπει ο κανονισμός της πολυκατοικίας (σε ορισμένα δε θέματα απαιτείται και ομοφωνία). Με τον τρόπο αυτό περιορίζεται σημαντικά η ίδια η ιδιοκτησία και η ελεύθερη διάθεσή της. Η πλειοψηφία επίσης αποφασίζει για την εκλογή διαχειριστή, ως αντιπροσώπου της συνιδιοκτησίας.