Κυριακή 14 Αυγούστου 2016

Αυτό κάνει

Δεν είναι ανάγκη να φλυαρούμε στην προσευχή, αλλά να απλώνουμε τα χέρια μας και να λέμε: «Κύριε, όπως θέλεις και όπως ξέρεις, ελέησέ με!».

Κι αν βρισκόμαστε μπροστά σε πόλεμο με τα πάθη μας, να λέμε: «Κύριε, βοήθησέ με!».

Κι εκείνος ξέρει τι μας συμφέρει, και αυτό κάνει.

Αββάς Μακάριος

Οι ιδεολογίες ως Γραίες της Ιστορίας

Τα γεννήματά τους είναι οι χρηματόδουλοι εφιάλτες που ψηφίζουν υπέρ της παλινόρθωσης του οθωμανικού καθεστώτος στην ιερή Αθήνα

«Γενναιότατε και Φιλογενέστατε καπετάν Νικήτα.
Από γράμμα το οποίον έστειλον οι έφοροι των Αθηνών προς τον αγαπητόν μου καπετάν Αναγνώστην Παπαγεωργίου, είδον με μεγάλην χαράν ότι σε έκλεξαν στρατηγόν των εις την ετοιμασμένην εκστρατείαν. Η φρόνησις, η ανδρεία και η ειλικρινής φιλογένειά σου μου είναι γνωστή. Οθεν και δεν αμφιβάλλω ότι η έκβασις της εκστρατείας ταύτης θέλει είναι λαμπρά.