Δευτέρα 29 Αυγούστου 2016

Ἐμνήσθην τοῦ Προφήτου βοῶντος


Ἰδιόμελον
Ἰωάννου Μοναχοῦ, τοῦ Δαμασκηνοῦ

Ἦχος πλ. α'
Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου τοῦ Πελοποννησίου

Ἐμνήσθην τοῦ Προφήτου βοῶντος• Ἐγώ εἰμι γῆ καὶ σποδός, καὶ πάλιν κατενόησα ἐν τοῖς μνήμασι καὶ εἶδον τὰ ὀστᾶ τὰ γεγυμνωμένα καὶ εἶπον: Ἄρα τὶς ἐστι, βασιλεύς ἢ στρατιώτης, ἢ πλούσιος ἢ πένης, ἢ δίκαιος ἢ ἁμαρτωλός; Ἀλλὰ ἀνάπαυσον, Κύριε, μετὰ δικαίων τὸν δοῦλόν σου ὡς φιλάνθρωπος.

Ψάλλει ὁ βυζαντινὸς χορὸς ΤΡΟΠΟΣ

Από τον ψηφιακό δίσκο:
ΕΝ ΧΩΡΑ ΖΩΝΤΩΝ
ΥΜΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΚΕΚΟΙΜΗΜΕΝΩΝ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου