Παρασκευή, 7 Απριλίου 2017

Ο θάνατος του Σωκράτη

Του Μόσχου Λαγκουβάρδου

Αν δεν υπήρχαν μερικοί μαθητές, όπως ο Κρίτων που ήθελαν και να φυγαδεύσουν τον δάσκαλό τους, για να τον γλιτώσουν, οι Αθηναίοι δεν θα είχαν λόγο να θέλουν το θάνατο του Σωκράτη. Δεν τους ενδιέφεραν τα "καινά δαιμόνια" του Σωκράτη, μια που δεν τα καταλάβαινε κανείς, εκτός από τον στενό κύκλο των μαθητών του

Είναι παράδοξο, αλλά φαίνεται ότι είναι αλήθεια ότι ο Σωκράτης πέθανε από την αγάπη του στη δικαιοσύνη της χάρης όχι του φόβου και του καταναγκασμού και από την αγάπη των μαθητών του προς το πρόσωπό του.

Είναι πραγματικά ένας προ Χριστού μάρτυρας του Χριστού. Για τους Αθηναίους που πίστευαν στην δικαιοσύνη του νόμου, δηλαδή στη δικαιοσύνη από το φόβο της τιμωρίας, ο Σωκράτης που πίστευε στη δικαιοσύνη γιατί είναι ωραίο να είσαι δίκαιος όχι επειδή φοβάσαι, αλλά επειδή πιστεύεις στη δικαιοσύνη της χάρης και όχι του νόμου. Ο Σωκράτης υπήρξε σκάνδαλο για τους Αθηναίους, όπως ο Ιησούς υπήρξε σκάνδαλο για τους Εβραίους.

Με την δικαιοσύνη όχι με το φόβο της τιμωρίας, αλλά επειδή είναι ωραίο, ο νομοθέτης ελέγχεται και δεν μπορεί να είναι τύραννος, γιατί δεν είναι ωραίο να είσαι τύραννος. Ούτε ο νόμος μπορεί να είναι εναντίον του ανθρώπου, όπως στους Ρωμαίους, που δικαιολογούσαν κάθε σκληρότητα, επειδή ειναι νόμος. Ντούρα λεξ σεντ λεξ, σκληρός ο νόμος, αλλά είναι νόμος, τί να κάνουμε; Όχι, τί να κάνουμε. Να μην δεχόμαστε τους νόμους που περιφρονούν την αξία της ζωής και την αξία του ανθρώπου.

Τα λόγια αυτά του Αποστόλου Παύλου στην επιστολή του προς τους Ρωμαίους ταιριάζουν στην περίπτωση του Σωκράτη: "έθνη τα μη διώκοντα δικαιοσύνην κατέλαβε δικαιοσύνην, δικαιοσύνην δε την εκ πίστεως. Ισραήλ δε διώκων νόμον δικαιοσύνης εις νόμον δικαιοσύνης ουκ έφθασε. διατί; ότι ουκ εκ πίστεως, αλλ' ως εξ έργων νόμου. προσέκοψαν γαρ τω λίθω του προσκόμματος. καθώς γέγραπται, ιδού τίθημι εν Σιων λίθον προσκόμματος και πέτραν σκανδάλου (Ιησούς) και πας ο πιστεύων επ΄ αυτώ ου καταισχυνθήσεται." (Ρωμ. 9:30-33)

(Οι άλλοι λαοί, οι ειδωλολάτρες, που δεν ζητούσαν δικαιοσύνη (εκ πίστεως) βρήκαν δικαιοσύνη (εκ πίστεως). Αντίθετα ο Ισραήλ που επιδίωκε την δικαιοσύνη με τον καταναγκασμό του νόμου, δεν μπόρεσε να βρει την δικαιοσύνη του νόμου. Γιατί; Επειδή θέλησε να το πετύχει όχι με την πίστη, αλλά με τα έργα του νόμου. Έτσι σκόνταψαν στον λίθο του προσκόμματος, όπως το είχε πει η Γραφή: Ιδού τοποθετώ στη Σιών έναν λίθο για πρόσκομμα, μια πέτρα για πτώση. Όποιος όμως πιστεύει σ'αυτόν,(στον Ιησού), δεν θα ντροπιαστεί.)

moschoblog.blogspot.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου