Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2011

Σία Τρέμη: Μegalicius!

Η πολυπόθητη νέα κυβέρνηση που ευ­αγγελίστηκαν – και τόσο πολύ μόχθη­σαν για να αναλάβει τις τύχες της χώ­ρας – το Μεγάλο κανάλι και ο ΣΚΑΪ, είναι πραγματικότητα. Η κυρία Τρέμη, ο κύριος Πρετεντέρης και τα λοιπά υψηλού κύρους, ευ­θύνης και αντικειμενικότητας παιδιά του Με­γάλου καναλιού, τα οποία ίδρωσαν και βράχνιασαν για το δημόσιο και εθνικό συμφέρον, δικαιώθηκαν και το έθνος τούς χρωστά χάριτες. Ο κύριος και κατ’ εξοχήν εχθρός του έθνους Γ. Παπανδρέου αποκαθηλώθηκε και ακολουθεί megalicious προσπάθεια περαιτέρω αποκαθήλωσής του και από την αρχηγία του ΠΑΣΟΚ.

Ευτυχείς πρέπει να νιώθουν και οι συναγω­νιστές τους, «ουράνιοι» σύντροφοι του ΣΚΑΪ, αυτού του ηρωικού παραθαλάσσιου θύλακα των εθνικών μας συμφερόντων, οι οποίοι με αυτοθυσία και φρόνημα πάλεψαν για τη σωτη­ρία της χώρας στις επάλξεις των τηλεοπτικών χαρακωμάτων – η καλλίσφυρος Σία Κοσιώνη, ο ευλαβής δημοκράτης κύριος Παπαδημητρίου και φυσικά ο υπεράνω πάσης υποψίας κύριος Παπαχελάς. Η αγωνιστικότητά τους για την προ­άσπιση των εθνικών μας συμφερόντων υπήρξε συγκινητική! Ελπίζω το έθνος να μη φανεί αχά­ριστο λησμονώντας ότι χρωστά ευγνωμοσύνη στους σύγχρονους αυτούς Ηρακλειδείς της ενη­μέρωσης.

Επιτέλους, η χώρα λυτρώθηκε από το σύνολο των προβλημάτων της. Ήταν εξαιρετικά απλό αφού ο κατ’ εξοχήν υπεύθυνος για όλα τα δεινά του έθνους, από την προϊστορική εποχή ώς και το απώτατο μέλλον, Γ. Παπανδρέου ετέθη εκτός κυβέρνησης. Ευτυχής νιώθει και η Αριστερά, η οποία σε μια κρίση δημοκρατικότητας και αιφ­νίδιας προσήλωσης στους θεσμούς ζητά, ανα­κουφισμένη από τον εξοβελισμό του αρχιτέκτο­να της «αντιλαϊκής πολιτικής» Παπανδρέου, να εκφραστεί η λαϊκή βούληση εδώ και τώρα γιατί αυτό επιτάσσει το εθνικό – ταξικό και ουδό­λως παραταξιακό – συμφέρον... Εξ άλλου, εί­ναι γνωστό ότι η Αριστερά δεν εμφορείται από παρόμοιες ψηφοθηρικές υστεροβουλίες!... Η λύση των εκλογών στην παρούσα χρονική στιγ­μή προτείνεται με περισσή υπευθυνότητα σαν η ενδεδειγμένη για τη σωτηρία της χώρας.

Ένα πρώτο και ασφαλές πολιτικό συμπέρα­σμα λοιπόν, όπως αυτό εξάγεται από τις εξελί­ξεις, είναι ότι όλοι σε αυτήν τη χώρα, πλην του Γεωργίου Παπανδρέου, έπραξαν το εθνικό και πατριωτικό τους καθήκον. Και αυτό είναι σωστό και αυταπόδεικτο για την πατρίδα αφού στην υπηρεσία της τέθηκαν, με τη συνολική συναί­νεση (δηλωμένη και αδήλωτη) του πολιτικοοι­κονομικού κατεστημένου, λαμπροί εκπρόσωποί της, όπως ο κύριος Βορίδης και ο άριστος και λαοφιλής Άδωνις. Τώρα το έθνος, η πατρίδα και το πολιτικό μας σύστημα έχουν τους κατάλλη­λους φύλακές τους και μπορούν να κοιμούνται ήσυχα.

Ένα δεύτερο συμπέρασμα είναι ότι, με τη δαιμονοποίηση του Γεωργίου Παπανδρέου, βγήκε λάδι το σύνολο του πολιτικού μας συ­στήματος μέσα από μια συναινετική διαδικα­σία (του συστήματος εν γένει). Έτσι εκλήθη η σωτήρια κυβέρνηση να διεκπεραιώσει αυτό που… έφερε ο Παπανδρέου: την έκτη δόση και τη συμφωνία για το χρέος. Καθαρά πράγματα: έκανε τη βρομοδουλειά ο Παπανδρέου, έλαβε το πολιτικό κόστος, δέχτηκε την πρωτοφανή αποκαθήλωσή του από τα ΜΜΕ (και μόνο αυτό το γεγονός πρέπει να προβληματίζει σοβαρά όποιον επιτέλους έχει δυο γραμμάρια νιονιό στο κεφάλι του) και θα εισπράξουν τα συγχα­ρητήρια για τη σωτηρία της πατρίδας οι διορι­σμένοι του συστήματος…

Όσο για τον ρόλο που έπαιξε η εξαγγελία δη­μοψηφίσματος - το οποίο δεν έγινε ποτέ, αλλά τελικά δρομολόγησε αυτές τις εξελίξεις (καλές ή κακές - θα φανεί σύντομα) -, θα αποφανθεί η Ιστορία κάμποσα χρόνια αργότερα και όχι κά­τω από την πίεση των εξελίξεων όπου παίζονται τα συμφέροντα που εδραιώθηκαν στη μεταπο­λίτευση.

Αυτό που μας βαραίνει, είναι το διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα στο σύνολό του και η πελα­τειακή εξάρτηση των πολιτών από αυτό. Αυτήν την πραγματικότητα οφείλουμε να αντιμετωπί­σουμε άμεσα, αν επιθυμούμε να έχουμε μέλ­λον, είτε με ευρώ είτε με δραχμές. Και αυτή η πραγματικότητα απαιτεί θυσίες, απώλειες, αδι­κίες και κυρίως δεν έχει ανάγκη από ευχάριστα λόγια και ηρωικές εξαγγελίες από χρεοκοπη­μένα συστήματα. Μόνο όταν βρεθούμε αντιμέ­τωποι με τα πραγματικά μας προβλήματα, θα δώσουμε πραγματικές λύσεις. Οι ζωές μας είναι πολύτιμες για να αποτελούν μέρος της σκηνο­θεσίας των δελτίων ειδήσεων των οχτώ!

xenofonb@gmail.com

http://topontiki.gr/article/25247

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου