Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2016

Μέρες της καθόδου των βαρβάρων στη Δύση

Του Μόσχου Λαγκουβάρδου

Με την κάθοδο των βαρβάρων λαών στη Δύση κατελύθη στη Δύση η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, η δε Ορθοδοξία εκκοσμικεύθηκε και έγινε εξουσία.

Οι βόρειοι λαοί, Γερμανοί κ.ά. δεν γνωρίζουν την Ελληνική Γλώσσα και δεν κατανοούν την πνευματική αποστολή της Εκκλησίας. Από τότε Πάπας γίνεται Γερμανός ή Πολωνός, και ποτέ Λατίνος.

Η απειλή της εκκοσμίκευσης και της παναίρεσης του οικουμενισμού στην Ορθοδοξία, θυμίζει μέρες της καθόδου των βαρβάρων στη Δύση. Όσοι γνωρίζουν την Ελληνική Γλώσσα, δεν σημαίνει ότι έχουν μητρική γλώσσα την Ελληνική.

Οι κατακτητές γνωρίζουν το νόημα, αλλά δεν κατέχουν το αίσθημα της Ελληνικής Γλώσσης. Επόμενο είναι να θεωρούν πνευματικό κέντρο του ανθρώπου όχι την καρδιά, όπως είναι στην Ορθοδοξία, αλλά την διάνοια, όπως συμβαίνει στη Δύση.

"Αυτών γαρ σφετέρησιν ατασθαλίησιν όλοντο"
θά 'λεγε ο Όμηρος.

moschoblog.blogspot.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου