Τετάρτη 5 Ιανουαρίου 2011

Εν Ιορδάνη...

Το απολυτίκιον της εορτής των Θεοφανείων.
Ήχος α'
Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε,
η τής Τριάδος εφανερώθη προσκύνησις,
τού γάρ Γεννήτορος η φωνή προσεμαρτύρει σοι,
αγαπητόν σε Υιόν ονομάζουσα,
καί τό Πνεύμα εν είδει περιστεράς,
εβεβαίου τού λόγου τό ασφαλές.
Ο επιφανείς Χριστέ ο Θεός,
καί τόν κόσμον φωτίσας δόξα σοι.
(δείτε το video)

Από τη Βατοπαιδινή Μουσική Βίβλο Β' "Ύμνοι των Θεοφανείων"
Ψάλλει χορός Βατοπαιδινών πατέρων.
Αντιγραφή μουσικών κειμένων από το Μιχάλη Στρουμπάκη.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου