Κυριακή, 19 Ιουνίου 2011

Του Κυρίου μου πάντας υμνώ τους φίλους

Οι Αγίοι Πάντες - Tutti i Santi
Ο Θείος Απόστολος μας λέει "Αφού και εμείς έχουμε τριγύρω μας τόσο μεγάλο και πυκνό σύννεφο ανθρώπων, που μαρτύρησαν για την αλήθεια της πίστεως, ας πετάξουμε από πάνω μας κάθε βάρος βιοτικών πραγμάτων και φροντίδων, επιπλέον δε και την αμαρτία, εις την οποία πολύ εύκολα κανείς παρασύρεται, και ας τρέξουμε με υπομονή τον αγώνα που προβάλει εμπρός μας" (Εβρ.ιβ, 1)

Ο προφητάναξ Δαυίδ λέει "Εμοί δε λίαν ετιμηθήσαν οι φίλοι σου, ο Θεός".

Έτσι λοιπόν από τις διδασκαλίες των θείων γραφών και της αποστολικής παραδόσεως, η Εκκλησία μας τιμά τους φίλους του Θεού, τους Αγίους οι οποίοι είναι φύλακες των εντολών του Θεού και τα λαμπρότερα παραδείγματα αρετής.
Έτσι σήμερα τιμούμε και μακαρίζουμε τους Δικαίους, Προφήτες, Αποστολους, Μάρτυρες, Ομολογητές, Ποιμένες, Διδασκάλους, Οσίους, Άνδρες και Γυναίκες, γνωστούς και αγνώστους από Αδάμ μέχρι σήμερα, οι οποίοι με ευσέβεια και με καλά έργα δοξάσαν το όνομα του Θεού.

Τοῦ Κυρίου μου πάντας ὑμνῶ τοὺς φίλους.

Εἴ τις δὲ μέλλων, εἰς τοὺς πάντας εἰσίτω.

Παναγία η Προυσσιώτισα - Madonna di Proussa

Ταῖς τῆς ἀχράντου σου Μητρὸς πρεσβείαις, Χριστὲ ὁ Θεός, καὶ πάντων τῶν ἀπ' αἰῶνος Ἁγίων σου, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς, ὡς μόνος ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος. Ἀμήν.

http://sandemetriobo.blogspot.com/2011/06/blog-post_18.html

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου