Σάββατο, 30 Ιουλίου 2011

Η συναίσθηση της αδυναμίας που οδηγεί στο Θεό είναι δύναμη

Του Μόσχου Εμμανουήλ Λαγκουβάρδου

Στο Ευαγγέλιο του Μάρκου, στο δέκατο κεφάλαιο ο Ευαγγελιστής περιγράφει τη σκηνή που ο κόσμος έφερε τα παιδιά να τα ευλογήσει ο Κύριος. Παραθέτουμε αυτούσιο το κείμενο: "Και προσέφερον αυτώ παιδία, ίνα αυτών άψηται. Οι δε μαθηταί επετίμων τοις προσφέρουσιν. Ιδών δε ο Ιησούς ηγανάκτησε και είπεν αυτοίς. Άφετε τα παιδία έρχεσθαι προς με και μη κωλύετε αυτά. των γαρ τοιούτων εστίν η βασιλεία του Θεού. Αμήν λέγω υμίν, ος εάν μη δέξηται την βασιλείαν του Θεού ως παιδίον, ου μη εισέλθη εις αυτήν. Και εναγκαλισάμενος αυτά τιθείς τας χείρας επ΄ αυτά ηυλόγει αυτά."

(Έφεραν στον Ιησού παιδιά για να τα ευλογήσει. Οι μαθητές όμως μάλωσαν αυτούς που τα είχαν φέρει. Όταν είδε ο Ιησούς αγανάκτησε και τους είπε: Αφήστε τα παιδιά να έρχονται σε μένα. Μην τα εμποδίζετε. Γιατί η βασιλεία του Θεού ανήκει σε ανθρώπους που είναι σαν κι αυτά. Σας βεβαιώνω πως όποιος δε δεχθεί τη βασιλεία του Θεού σαν παιδί, δε θα εισέλθη σ΄ αυτήν. Τότε πήρε τα παιδιά στην αγκαλιά του και τα ευλογούσε βάζοντας τα χέρια του πάνω τους.)

Ο Ιησούς καλεί τα παιδιά να πάνε κοντά του, όπως το ίδιο καλεί όλους τους αδύνατους, τους φτωχούς, τους κουρασμένους. "Έλθετε προς με καγώ αναπαύσω υμάς". "Άνευ εμού ου δύνασθε ποιείν ουδέν". Από τα λόγια αυτά του Ιησού φαίνεται πόσο μεγάλη σημασία έχει η συναίσθηση της αδυναμίας, αφού η συναίσθηση της αδυναμίας που μας οδηγεί στον Κύριο μετατρέπεται σε δύναμη.

O Ιησούς μέσω της ευλογίας των παιδιών μας δίδει ένα μάθημα για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να προσεγγίζουμε στο Θεό για να ενωθούμε μαζί του έχοντας τη συναίσθηση της αδυναμίας και την εμπιστοσύνη που χαρακτηρίζουν την παιδική ηλικία. Ο Ιησούς έχει πει άλλωστε, πως χωρίς Αυτόν δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε.

Για τη δύναμη του Ιησού μέσα σ΄ αυτούς που τον ακολουθούν γράφει επίσης ο Απόστολος Παύλος στην προς Κορινθίους δεύτερη επιστολή του. Ο Χριστός, τους λέει, δεν είναι μέσα σας αδύνατος, αλλά δυνατός. Γιατί αν και σταυρώθηκε σαν αδύναμος άνθρωπος, όμως με τη δύναμη του Θεού είναι ζωντανός. Το ίδιο κι εμείς μετέχουμε στην αδυναμία του Χριστού, όμως με τη δύναμη του Θεού θα ζήσουμε μαζί του ανάμεσά σας. Να εξετάζετε τον εαυτό σας αν έχετε πίστη. Να δοκιμάζετε τον εαυτό σας. Η δεν καταλάβατε ακόμη καλά ότι ο Ιησούς Χριστός κατοικεί μέσα σας;

Ο κόσμος αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορεί πια να ζει με ψευδαισθήσεις και με μύθους. "Η νύχτα προχώρησε η δε ημέρα πλησίασε". Τα λόγια αυτά του Αποστόλου Παύλου σημαίνουν ότι η νύχτα θα γίνει πιο φωτεινή από μέρα όταν ο κόσμος αντιληφθεί την αδυναμία του χωρίς το Χριστό και επιστρέψει σ΄ Αυτόν.

http://moschoblog.blogspot.com/2011/07/blog-post_2904.html

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου