Κυριακή, 6 Νοεμβρίου 2011

Το πρόσχημα της οικονομικής φρίκης και ο πνευματικός διωγμός!

Του Μόσχου Εμμανουήλ Λαγκουβάρδου

Στη σημερινή κατάσταση ανελευθερίας στη χώρα μας κανένα πολιτικό κόμμα δεν είναι αληθινό. Το ότι κάποιοι ασκούν την εξουσία εναντίον της αληθείας, είναι ένα ζωντανό παράδειγμα της διαφθοράς στην οποία μπορεί να φτάσει η πολιτική μέθοδος.

"Να ζείτε στον κόσμο, και να μην είστε εκ του κόσμου τούτου, δηλαδή να μην εφαρμόζετε τις μεθόδους του κόσμου τούτου", λέει ο Ιησούς. "Ο κόσμος παρέρχεται και η επιθυμία αυτού". Στον σπερματικό λόγο της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας η αλήθεια αυτή είναι διατυπωμένη στο μύθο του Κρόνου, όπου ο Κρόνος τρώει τα παιδιά του. Ο Κρόνος, δηλαδή ο χρόνος τρώει τα παιδιά του που παρέρχονται μαζί με τον κόσμο και την επιθυμία αυτού.

Η Ορθοδοξία είναι αιώνια. Πύλαι άδου ου κατισχύσουσιν αυτής. Δεν νοείται Ορθοδοξία θνησιμιαία σαν την πολιτική. Ούτε υπάρχει αγαθή πολιτική. Η πολιτική είναι ασθένεια και εκείνοι που θέλουν να εξουσιάζουν τους άλλους είναι ασθενείς και χρειάζονται θεραπεία.

Ίσως θα μπορούσε η Εκκλησία να κηρύξει τον εαυτό της και τον λαό του Θεού υπό διωγμόν και με τα κυρύγματά της να αποκαλύψει την αρρώστια αυτών των ανθρώπων που ασκούν την εξουσία καταχρηστικώς.

Ο Κύριος είπε στον Πιλάτο, ότι η εξουσία είναι δοσμένη άνωθεν, που σημαίνει ότι ασκείται σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Tο μήνυμα αυτό η Εκκλησία μπορεί να μεταδώσει στον ελληνικό λαό, ως πνευματικό όπλο.

"Η νύξ προέκοψεν, η δε ημέρα ήγγικεν. Αποθώμεθα ουν τα έργα του σκότους και ενδυσώμετα τα όπλα του φωτός". Ένα τέτοιο όπλο είναι η αποκάλυψη της πονηρίας της πολιτικής, όταν γίνεται επικίνδυνη για την φυσική και πνευματική επιβίωση του ευλογημένου από τον Κύριο ελληνικού λαού!

Οι επίσκοποι δεν βλέπουν αυτά που βλέπει ο απλός λαός και δεν νιώθουν την αγωνία που νιώθει ο λαός του Θεού; Γιατί δεν αγωνίζονται για να μεταδώσουν στο λαό την αλήθεια που ελευθερώνει; Νοείται κλήρος που περνάει καλύτερα απ΄ το λαό του Θεού; Τί θα πει στο λαό; Ότι αυτό είναι το θέλημα του Θεού γι΄ αυτούς;

Αν αγωνιά ο Κλήρος, έχει τα όπλα να θεραπεύσει την αγωνία τη δική του και τη δική μας; Πότε θα το κάνει; Ήδη πεθαίνουν άνθρωποι αβοήθητοι πνευματικά. Διότι πριν τον φυσικό λιμό υπάρχει ο πνευματικός λιμός. Η παροιμία λέει, αυτό που κάνουν στον φτωχό λαό σήμερα θα κάνουν σε σας αύριο.

Υπό το πρόσχημα της οικονομικής φρίκης ο ελληνικός λαός υφίσταται τη μεγαλύτερη πνευματική επίθεση που δέχθηκε ίσως ποτέ στην ιστορία του! Ποτέ ο Εχθρός δεν διέθετε τα μέσα με τα οποία τώρα πολεμάει πνευματικά τον κόσμο.

Οι άνθρωποι δεν έχουν έλεος. Ό άνθρωπος που δεν έχει οίκτο δεν είναι άνθρωπος.
Είναι επικίνδυνα άρρωστοι και πρέπει να τους το πούμε και πρώτη από όλους η Εκκλησία με τους φωτισμένους επισκόπους της!

Η πολιτική είναι μέθοδος του κόσμου. Αγαθή πολιτική δεν υπάρχει. Ιδρύθηκε κάποιο χριστιανικό πολιτικό κόμμα! Αυτό σημαίνει ότι ένα πολιτικό κόμμα θέλει να προσδιορίζεται ότι αντιπροσωπεύει μόνο τους ορθοδόξους; Ότι η Ορθοδοξία γίνεται ένα μέρος της πολιτικής με το να αγωνίζεται υπέρ των πιστών και εναντίον των μη πιστών;
Δεν έχουν ανάγκη θεραπείας οι μη πιστοί; Ο Κύριος είπε ότι ήρθε για να πιστέψουν οι μη πιστοί και για να θεραπευθούν.

Η Ορθοδοξία είναι καθολική, με την έννοια ότι συμπεριλαμβάνει όλους, ακόμα και εκείνους που δεν την αναγνωρίζουν, επειδή δεν γνωρίζουν ότι είναι άρρωστοι και ότι η Ορθοδοξία είναι η θεραπεία τους.

http://moschoblog.blogspot.com/2011/11/blog-post_05.html

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου