Σάββατο, 31 Δεκεμβρίου 2011

Πόντιος Πιλάτος. Η υποκρισία της εξουσίας!

Του Μόσχου Εμμανουήλ Λαγκουβάρδου

"Ο δε Πιλάτος επέκρινε γενέσθαι το αίτημα αυτών, απέλυσε δε αυτοίς τον Βαραββάν, τον διά στάσιν και φόνον βεβλημένον εις την φυλακήν, ον ητούντο, τον δε Ιησού παρέδωκε τω θελήματι αυτών. (...) Ηκολούθει δε αυτώ πολύ πλήθος του λαού και γυναικών, αι και εκόπτοντο και εθρήνουν αυτόν. Στραφείς δε προς αυτάς ο Ιησούς είπε. Θυγατέρες Ιερουσαλήμ, μη κλαίετε επ΄ εμέ, πλην εφ΄εαυτάς κλαίετε και επί τα τέκνα υμών. ότι ιδού έρχονται ημέραι εν εν αις ερούσι, μακάριαι αι στείραι και κοιλίαι αι ουκ εγέννησαν και μαστοί οι ουκ εθήλασαν." (Λουκ.ΚΓ΄)

Μετά την προδοσία του Ιούδα οι εκπρόσωποι της άρχουσας τάξης των πλουσίων γραμματείς και φαρισαίοι οδήγησαν τον Ιησού στον εκπρόσωπο της εξουσίας, τον Πόντιο Πιλάτο και ζήτησαν να απολύσει τον Βαραββάν, στασιαστή και φονιά και να σταυρώσει τον Ιησού.

Ο Πόντιος Πιλάτος επέκρινε δήθεν τους γραμματείς και φαρισαίους για το αίτημά τους να απολύσει τον Βαραββάν και να παραδώσει τον Ιησού για να τον σταυρώσουν. Εξεγέρθηκε δήθεν η συνείδησή του γιατί τον αίτημά τους ήταν άδικο και έθιγε το περί δικαίου αίσθημά του. Τί θεατρινισμός και τί ψυχική σκληρότητα την ώρα που κρινόταν η ζωή ενός αθώου ανθρώπου!

Ο Πιλάτος σαν μεγάλος υποκριτής επέκρινε δήθεν τους γραμματείς και φαρισαίους για να ρίξει στάχτη στα μάτια αυτών που ενδεχομένως θα προκαλούσε η απόφασή του, διότι ήταν παντελώς άδικη. Πλήθος λαού ακολουθούσε τον Ιησού και υπέφερε για την δίωξή Του.

Ο Πιλάτος απέδειξε ότι ήταν μεγάλος υποκριτής που έπαιζε θέατρο υπερασπιζόμενος δήθεν τον Ιησού. 'Οταν τελείωσε τους θεατρινισμούς του απέλυσε τον Βαραββάν και παρέδωσε τον Ιησού στους διώκτες Του να τον κάνουν ό,τι θέλουν! Τόση υποκρισία, δειλία, ψυχική σκληρότητα, καιροσκοπισμός είναι αδύνατο να υπάρξει άλλη στον κόσμο!

Βάλε τώρα στη θέση του Ιησού τον φτωχό κυνηγημένο άνθρωπο σε κάθε εποχή και στη δική μας σήμερα, και στη θέση του Πόντιου Πιλάτου βάλε την εξουσία και θα δεις την υποκρισία της.

http://moschoblog.blogspot.com/2011/12/blog-post_30.html

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου