Σάββατο, 31 Δεκεμβρίου 2011

Ευχές για το 2012

Ένας χρόνος τελειώνει, άλλος ξεκινάει και οι ευχές, τυπικές και από τα χείλη μόνο, χάνονται πριν καν ακουμπήσουν την καρδιά.

Δεν θα ευχηθώ φέτος τα ίδια. Στις μέρες που ζούμε πρέπει διαρκώς να έρχονται στο μυαλό μας τα Λόγια του Χριστού:
«ει εμέ εδίωξαν και υμάς διώξουσι» (Ιωάν. 15, 20)

Καθώς και πως περιγράφει την πορεία μας σ΄αυτό τον κόσμο:
«εγώ αποστέλλω υμάς ως πρόβατα εν μέσω λύκων» (Ματθ. 10, 16)

Η ευχή μου λοιπόν θα είναι τα λόγια Του:


«Μακάριοί εστε, όταν ονειδίσωσιν υμάς και διώξωσι και είπωσι παν πονηρόν ρήμα καθ' ὑμῶν ψευδόμενοι ένεκεν εμού.» (Ματθ. 5, 11)

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου