Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2010

Χαρακτηριστικά του πλανεμένου

- Γέροντα, πώς μπορείς νά καταλάβης ότι κάποιος είναι πλανεμένος;
- Ακόμη καί άπό τήν όψη του μπορείς νά τό καταλάβης. Ό πλανεμένος παρουσιάζει μία εξωτερική ψεύτικη απάθεια. Φαίνεται ταπεινός καί πράος, άλλά μέσα του κρύβει τήν μεγάλη ιδέα πού έχει γιά τόν εαυτό του. Άν κοιτάξετε τά μάτια του, θά δήτε ότι βλέπει τούς άλλους ταλαίπωρους, σάν μυρμήγκια. Μπορείς όμως νά τόν καταλάβης καί άπό αυτά πού λέει. Ήταν ένας πλανεμένος, πού πολύς κόσμος τόν είχε γιά άγιο. Έλεγε ότι τού είχε παρουσιασθή ό Χριστός καβάλα σέ ένα άλογο, κρατώντας ένα φλασκί μέ κρασί, τόν κέρασε άπό αυτό καί άπό τότε απέκτησε τό διορατικό χάρισμα! Μιά φορά πού μιλούσε στον κόσμο, κάποιος τόν ρώτησε:

Γιατί δέν μπορώ νά κάνω κι έγώ θαύματα;. 
Γιατί έσύ έκανες εκείνη κι εκείνη τήν αμαρτία…, τού απάντησε. 
Πανικοβλήθηκε ό καημένος καί ήρθε νά μού τό πή. Καλά, τού λέω, οί Άγιοι θεατρίζουν ποτέ τούς ανθρώπους; Μόνον ό διάβολος θεατρίζει. Δέν καταλαβαίνεις ότι ό διάβολος μιλάει; Και άν είναι αληθινά αυτά πού λέει ό πλανεμένος, πάλι ό διάβολος τά λέει³.
Μιά γυναίκα μοϋ είπε ότι είχαν πάει μιά δαιμονισμένη σέ κάποιον, γιά τόν όποιο είχαν ακούσει ότι έβγαζε δαιμόνια κ.λπ. Αυτός τούς πήρε καί τούς πήγε σέ ένα χαλασμένο έξωκκλήσι. Μόλις μπήκαν στο εκκλησάκι, πήρε ένα έπιτραχήλι καί τό φόρεσε. Παραξενεύτηκε ή γυναίκα! Λαϊκός καί νά φορέση έπιτραχήλι! Είσαι παπάς;, τού λέει. Τί θά πή παπάδες!, λέει αυτός καί άρχισε νά κατηγορή τούς ιερείς. Έτσι κατάλαβαν οί καημένοι τήν πλάνη του καί σηκώθηκαν καί έφυγαν.
http://gerontes.wordpress.com/2010/10/11/%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85/

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου