Πέμπτη, 13 Ιανουαρίου 2011

Επίδομα ειδικών συνθηκών για τρεις μήνες = 1.337.000 Ευρώ

Σας διαβιβάζουμε το έντυπο Π1 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3871/2010, το Π.Δ. 113/2010 και την εγκύκλιο αριθμ.2/91118/0026/29.12.2010 και αιτούμεθα την αύξηση του ποσοστού διάθεσης του Κ.Α.Ε. 0579 «Λοιπές παροχές και επιδόματα καταργηθέντων με το ν.3697/2008 ειδικών λογαριασμών», λόγω παγίων και ανελαστικών αναγκών της Υπηρεσίας μας, ως κατωτέρω:

Η ως άνω αύξηση ποσοστού διάθεσης κρίνεται επιβεβλημένη και αναγκαία προκειμένου να αντιμετωπισθούν πάγιες και ανελαστικές ανάγκες καταβολής του επιδόματος ειδικών συνθηκών μηνών Οκτωβρίου-Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2010 στους υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης.


Όχι παίζουμε,εδώ είναι η ΕΛΛΑΔΑ των στοχαστών και των δημοσιογράφων....

Α.Α.
http://filotimia.blogspot.com/2011/01/1337000.html

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου