Παρασκευή, 14 Ιανουαρίου 2011

Κι όμως λεφτά υπάρχουν...

343.150 € ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ» ΤΗΣ ΤΕΕ!!
60.000 € ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ!
ΠΑΝΩ ΑΠΌ 4.500.000 € ΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ!


του Θέμη Κοτσιφάκη,
μέλους του Δ.Σ. της ΟΛΜΕ

Σε εποχές σκληρής λιτότητας για το λαό μας και περικοπής ακόμα και των πιο στοιχειωδών δαπανών για τα σχολεία, σε εποχές που δεν πληρώνονται ακόμα και δεδουλευμένα των εκπαιδευτικών, σε εποχές που το Υπουργείο Παιδείας μας προετοιμάζει για συγχωνεύσεις και καταργήσεις σχολείων και αναδεικνύει την «οικονομικότητα» ως μια κύρια αρχή για τη λειτουργία της εκπαίδευσης, σε τέτοιες εποχές συνεχίζεται η προκλητική διασπάθιση χρημάτων από το ΕΣΠΑ στο χώρο της εκπαίδευσης.
Συγκεκριμένα με την πράξη «Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στα ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ με την ανάπτυξη και αξιοποίηση εργαλείων ΤΠΕ στο πλαίσιο εφαρμογής των εκπαιδευτικών πολιτικών & παρεμβάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων» (08/11/2010 με Αρ.Πρωτ. 21975) προβλέπεται η διάθεση 343.150 € για να αποτυπωθεί η υπάρχουσα κατάσταση στη Δευτεροβάθμια Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση!!

Λες και δεν υπάρχουν για αυτό το λόγο αρμόδια όργανα της πολιτείας, όπως το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ή το Κέντρο Εκπαιδευτικής έρευνας (ΚΕΕ), για να αναλάβουν αυτό το έργο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.
Στο πλαίσιο του παραπάνω έργου προβλέπονται οι ακόλουθες «δράσεις»:

« • Αποτύπωση αντικειμενικών στοιχείων για τα ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ και ΣΕΚ
• Διενέργεια ποσοτικής έρευνας και ποιοτικής έρευνας
• Διενέργεια ημερίδας
• Πραγματοποίηση επισκέψεων στο εξωτερικό
• Εκπόνηση Τελικής Έκθεσης
• Προβολή και Δημοσιότητα πράξης».

Αλήθεια, ποιος θα απαντήσει στα ερωτήματα που αβίαστα προκύπτουν από τα παραπάνω, για την αναγκαιότητα αυτής της πράξης και τον προϋπολογισμό της;
Δεν υπάρχει η ηλεκτρονική βάση survey στα σχολεία;
Δεν δημιουργήθηκε η λεγόμενη “ηλεκτρονική εσχάρα αποτύπωσης” των σχολείων από το ΚΕΕ πριν από μερικά χρόνια υπό την προεδρία μάλιστα του σημερινού Γ.Γ. του Υπ. Παιδείας κ. Κουλαϊδή;
Δεν είχε δημιουργηθεί ανάλογη βάση δεδομένων για τα ΤΕΕ παλαιότερα στο επίπεδο αντίστοιχης διεύθυνσης στο Υπουργείο;
Τι έγιναν όλα αυτά τα “έργα”;
Γιατί χρειάζεται σήμερα να ξοδευτούν τόσα χρήματα για σχεδιασμό βάσεων δεδομένων παρόμοιες με αυτές που ήδη υπάρχουν;
Αλλά ακόμα και αν χρειάζονται νέα προγράμματα γιατί τέτοια σπατάλη χρημάτων;
Απλώς για να πάρουν κάποιοι παχυλές αμοιβές και να εξασφαλίσουν κάποια ταξίδια στο εξωτερικό;
Δεν είναι πρόκληση τα 343.150 € για μια αποτύπωση, ενώ την ίδια ώρα με πρόσχημα την οικονομική κρίση δρομολογούνται περικοπές σε βασικές πλευρές της εκπαιδευτικής διαδικασίας (πάγωμα διορισμών, μείωση μισθών εκπαιδευτικών, μείωση κονδυλίων σχολικών επιτροπών, περικοπές στις μετακινήσεις των μαθητών κ.λπ.);
Να σημειώσω δε και κάτι ακόμα σημαντικό. Στην ημερίδα που οργανώνεται από το Υπ. Παιδείας (8/12/2010) στο πλαίσιο αυτού το έργου δεν καλείται βεβαίως η ΟΛΜΕ να παρουσιάσει τις συλλογικές προτάσεις του κλάδου μας, παρά μόνο υπηρεσιακοί παράγοντες και στελέχη, εκπρόσωποι φορέων του Υπουργείου αλλά και η ΓΣΕΕ και η ΓΣΕΒΕΕ. Και αυτό, παρά τη γενική σύσταση της ΕΕ για την υποχρεωτικότητα της συμμετοχής των κοινωνικών φορέων στις διαδικασίες του ΕΣΠΑ. Μάλλον εδώ ισχύει το «καλούμε όσους συμφωνούν μαζί μας»….

Και δεν είναι μόνο αυτό το έργο:
Όπως ήδη έχουμε καταγγείλει (τοποθέτησή μου ως εκπροσώπου της ΟΛΜΕ στην 3η συνεδρίαση της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» του Υπουργείου ΠΔΒΜΘ που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, Ιούνιος 2010), πολύ υψηλά κονδύλια έχουν σχεδιαστεί να «καταναλωθούν» σε ενέργειες και έργα που καθόλου δεν έχουν σχέση με την εκπαιδευτική διαδικασία.
Επισημαίνω τα εξής από πρόσφατες προκηρύξεις που μπορεί κανείς να τις αναζητήσει στην ιστοσελίδα www.edulll.gr :
· Πάνω από 4.260.000 ευρώ + ΦΠΑ διατίθενται ήδη για τη δημοσιότητα (δηλαδή διαφήμιση στα ΜΜΕ) με τρεις προκηρύξεις στις 22-9-2010 (αρ. πρωτ 13575, 13576,13577)! Είναι πρόκληση.
· 60.000 ευρώ θα διατεθούν για το έργο «καταγραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, τίτλων σπουδών καθώς και των εκπαιδευτικών φορέων που τα εκδίδουν σε ηλεκτρονική βάση…»!! Είναι πρόκληση.
Άμεσα απαιτείται να γίνει αναπροσανατολισμός των κονδυλίων του προγράμματος αυτού με στόχο όλη η χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ να κατευθυνθεί στις πραγματικές ανάγκες της εκπαίδευσης. Δεν αντέχεται να χαθεί μια ακόμα ευκαιρία για την δημόσια εκπαίδευση, όπως έγινε και στο προηγούμενο ΚΠΣ. Να υιοθετηθούν οι τεκμηριωμένες προτάσεις της ΟΛΜΕ.

Αθήνα 8/12/2010

Υ.Γ.
Υπενθυμίζω ότι η καταγγελία μας στην 3η Επιτροπή Παρακολούθησης του προγράμματος στον Ιούνιο του 2010 σημείωνε μεταξύ άλλων τα εξής για τα προβλεπόμενα κονδύλια:
Σαράντα τρία εκατομμύρια (43 εκ.) € δίνονται για την «ενίσχυση της ποιότητας της διαχείρισης» και τη «δημοσιότητα» και την «πληροφόρηση»!!. Πρέπει δραστικά να μειωθούν αυτά τα ποσά. Να τροποποιηθεί ο σχετικός προϋπολογισμός του ΕΠΕΔΒΜ.
Ορισμένα παραδείγματα:
- 9, 5 εκ. € προβλέπονται για το Σύμβουλο δημοσιότητας!!
- 4 εκ. € για υπηρεσίες δημοσιότητας, προβολής και πληροφόρησης!!
- 12 εκ. € για τις υπηρεσίες συμβούλου υποστήριξης!!
Να και συγκεκριμένα παραδείγματα από προκηρύξεις που έγιναν το προηγούμενο διάστημα και που αφορούν προγράμματα του ΕΠΕΔΒΜ, και είναι επιπλέον από τα παραπάνω κονδύλια:
· Επιχειρήθηκε να συνταχθεί το πολυνομοσχέδιο αντί 96.000 €, πράγμα το οποίο ακυρώθηκε, ευτυχώς.
· Πραγματοποιήθηκε μελέτη για τις δυνατότητες αναβάθμισης της διοίκησης της εκπαίδευσης, ενόψει των αλλαγών που θα γίνουν στη Διοίκηση και στην Αυτοδιοίκηση. Για να συνταχθεί, λοιπόν, η μελέτη προβλέπονται 70.000 € για 3 μήνες. Πρόκληση.
· Εκπόνηση μελέτης για ένα ενιαίο πλαίσιο ποιοτικής αναβάθμισης της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, για 90 μέρες 70.000 €. Πρόκληση.
· Για τον σύμβουλο αξιολόγησης προβλέπεται αμοιβή 300.000 €. Εδώ βρίσκεται και μια πολύ ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια: Αμοιβή 300.000 € για δύο χρόνια ή όποτε τελειώσουν τα λεφτά!! Αυτό είναι σα να λέει κάποιος «πάρε τα λεφτά και φύγε»…. Πρόκληση.
· Σύμβουλος επικοινωνιακής στρατηγικής: 270.000 € για τα πρώτα χρόνια και 180.000 για τα επόμενα. Πρόκληση.
· Τεχνικός σύμβουλος για την υποστήριξη συγχώνευσης των φορέων του Υπουργείου Παιδείας. Δηλαδή για να συγχωνευτούν, παραδείγματος χάρη, ο ΟΕΠΕΚ, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και το ΚΕΕ, πρέπει να έχουμε έναν σύμβουλο ο οποίος σε 90 μέρες θα μας πει πώς θα γίνει και θα πάρει 70.000 €. Πρόκληση.
· Σχέδιο δράσης για την υλοποίηση νέας εθνικής στρατηγικής για τη διά βίου μάθηση. Θα αμειφθεί με 100.000 € για 70 μέρες. Πρόκληση

thekotsi.blogspot.com

http://sfondilos.blogspot.com/2011/01/blog-post_9060.html

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου